SINT PANCRAS - Het college van Langedijk vraagt de gemeenteraad aanvullend krediet om een Integraal Kindcentrum (IKC) te kunnen realiseren aan de Sperwer in Sint Pancras. In de nieuwe accommodatie worden zowel de leerlingen van de Paus Johannesschool als van de Phoenix ondergebracht. Ook de Kinderopvang Langedijk, die nu gevestigd is aan de Kastanjelaan, verhuist naar de nieuwe accommodatie. Uit onderzoek is gebleken dat een aantal optimalisaties mogelijk is in de eerdere plannen voor de nieuwe school en het omliggende gebied. Ook wordt de gemeenteraad voorgesteld om de vrijkomende locatie aan de Kastanjelaan te gebruiken voor woningbouw.


Op de plek van de Paus Johannesschool komt een Integraal Kindcentrum, waarin beide scholen en Kinderopvang Langedijk worden gehuisvest. Beide scholen en de kinderopvang zijn toe aan nieuwe huisvesting. Daarnaast verwachten zij door gebruik te maken van één gebouw en de bestaande gymzaal de onderlinge samenwerking te verbeteren en te zorgen voor een optimale doorstroming tussen (voor- en naschoolse) kinderopvang en het onderwijs. De Phoenix wordt gesloopt, waarmee deze locatie beschikbaar komt voor herontwikkeling. In het plangebied komt ruimte vrij voor 17 woningen in een groene omgeving. Op de locatie aan de Kastanjelaan, waar nu drie gemeentelijke panden zijn gevestigd, komen vijf vrijstaande woningen. Wethouder Ad Jongenelen: “Het college vindt het belangrijk dat beide plannen goed passen in de omgeving en dus een dorps en groen karakter hebben. We hebben voor het plan voor de omgeving van het IKC zoveel mogelijk aangesloten op het plan dat we eerder hebben opgesteld met de buurtbewoners eind 2017, begin 2018. Daarom hebben we volop ingezet op een goede en verkeersveilige verkeerstructuur op de Sperwer en een zo laag mogelijk aantal woningen.” Het college gaat op korte termijn in gesprek met beide schoolbesturen over de inrichtingskwaliteit van de nieuwe school. Hierna wordt de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met de plannen en benodigd krediet. De omwonenden van beide locatie worden zeer binnenkort uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen bij een inloopbijeenkomst