LANGEDIJK - Het college van Langedijk vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het plan voor de ontwikkeling van de voormalige ‘Madderomlocatie’ in Sint Pancras. Het betreft een plan voor een kleinschalig appartementengebouw, geschikt voor seniorenhuisvesting en twee vrije kavels. Het plan is gelegen tussen de Gedempte Veert en de Benedenweg 136 en 142.

De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een ‘achterkant’- naar een ‘voorkantsituatie’. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van verschillende percelen langs de Gedempte Veert. De gemeente heeft in dit gebied zelf twee percelen in eigendom, die ze wil meenemen in deze woningbouwontwikkeling. Hiervoor is een plan opgesteld, dat onder andere uitgaat van de komst van een kleinschalig appartementengebouw met maximaal 11 woningen, die geschikt zijn voor senioren. Het toekomstige gebouw bestaat uit maximaal twee bouwlagen plus een kap. Uitgangspunt is dat het parkeren op eigen erf zal plaatsvinden. De woningen worden gasloos en zullen voldoen aan het Woonkeur, dat onder andere inhoudt dat zij levensloopbestendig zijn.

Tijdens een bijeenkomst met de gemeente in november 2017 heeft een groot aantal inwoners de wens geuit om woningen geschikt voor senioren op deze locatie mogelijk te maken. Met dit plan wordt tegemoet gekomen aan deze wens.

In een later stadium zal de gemeente bezien hoe zij de kavels gaat uitgeven. De direct omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over het voornemen van het college. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het plan.