LANGEDIJK - Enkele maanden geleden is de samenwerking tussen Sportvereniging Vrone en enkele private partijen om het sportcomplex van SV Vrone te herstructureren beëindigd. SV Vrone heeft de gemeente gevraagd de regie te pakken nu dit traject is mislukt. Omdat het college van B&W zich medeverantwoordelijk voelt voor een ‘toekomstproof’ SV Vrone, geeft het gehoor aan deze oproep om zo de renovatie alsnog tot een goed eind te brengen.


SV Vrone is al jaren op zoek naar mogelijkheden en financiële middelen om het verouderde sportcomplex te renoveren. Lange tijd heeft het bestuur van de sportvereniging samen met de gemeente en de private partijen gewerkt aan de uitwerking van het idee om de gronden van het complex te verkopen aan SV Vrone. In dit plan worden de voetbal- en handbalvelden herschikt, waardoor aan de rand (bij de Boeterslaan) en aan de noordkant van het complex (hoek Destreelaan - Vinkenlaan) ruimte vrijkomt voor woningbouw. Door verkoop van deze gronden aan de private partijen zou geld vrijkomen voor de aanleg van nieuwe velden en de bouw van een nieuw clubgebouw met een kantine, kleedkamers en bestuurskamer. Het plan bleek echter niet haalbaar binnen dit samenwerkingsverband.

Nieuwe woningbouwlocaties
Het college wil nu de regie overnemen en dit plan in grote lijnen voortzetten. Dat geeft SV Vrone de zekerheid dat het oude complex wordt gerenoveerd. Doordat de gemeente dit gebied herontwikkelt, krijgt zij de beschikking over nieuwe woningbouwlocaties. Ook krijgt de gemeente de mogelijkheid om knelpunten op het gebied van verkeer en parkeren rondom het complex aan te pakken. De plannen zullen in nauwe samenwerking met omwonenden en belanghebbenden verder worden ontwikkeld. Het college heeft nu aan de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de kaders voor de projectaanpak en budget ter beschikking te stellen voor de verdere planuitwerking.