LANGEDIJK - Het college van Langedijk is akkoord gegaan met het ontwerp van een zogenaamde ‘langzaamverkeersbrug’ tussen de Laansloot en het schoolplein van basisscholen de Koolvlet en de Phoenix. De brug wordt op verzoek van beide basisscholen aangelegd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De leerlingenraad van beide scholen heeft afgelopen november al ingestemd met het ontwerp voor de brug. Het college van Langedijk vraagt de gemeenteraad binnenkort in te stemmen met het verstrekken van een krediet van € 226.500,- voor de nieuwe brug.

Afgelopen voorjaar hebben basisscholen de Koolvlet en de Phoenix aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie aan de Zandsloot in Broek op Langedijk. Zij zouden graag de verkeersveiligheid verbeterd willen hebben door de aanleg van een nieuwe brug. Dit signaal heeft de gemeenteraad van Langedijk in maart 2018 overgenomen. De raad stelde geld beschikbaar voor de voorbereiding en ontwerp van de brug.

De brug wordt doorvaarbaar en is geschikt voor wandelaars en voor fietsers. Hierdoor hoeven fietsers die vanaf het zuiden komen, niet langer meer gebruik te maken van de drukke Zandsloot. Wethouder Nils Langedijk is blij met de komst van de brug en het ontwerpadvies dat hij ontving van leerlingen van de basisscholen: “De leerlingen hebben goed meegedacht over het ontwerp en het gebruik van de brug. Wij zijn als college erg blij met hun betrokkenheid en advies, zodat wij het openbaar gebied nog veiliger kunnen maken.”

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het voorstel om budget beschikbaar te stellen voor realisatie van de brug. De leerlingenraad wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Naar verwachting kan in mei 2019 worden gestart met de bouw van de brug.