DIJK EN WAARD - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dijk en Waard behandelde op 28 maart de evaluatie van de pilot bootregistratie. Het college stelt de gemeenteraad voor om de pilot niet voort te zetten in het komende vaarseizoen. Deze zomer wordt meer ingezet op de zichtbaarheid van handhaving, de aanpak van geluidsoverlast en bewustwording door gerichte communicatie. Door slimme en efficiënte inzet van vaartoezicht wil de gemeente de overlast op het water verder beperken.

In de zomer van 2021 stelde voormalig gemeente Langedijk een pilot verplichte bootregistratie in voor bootjes binnen de wateren van het woongebied Rijk der Duizend Eilanden en de Noorderplas. Uit de evaluatie, waar een inwonersenquête onderdeel van was, blijkt dat deze bootregistratie niet aantoonbaar bijdraagt aan beter gedrag op het water. Ook wordt het registratienummer nauwelijks gebruikt om overlast te melden en helpt het nummer niet bij handhaving. Het college van Dijk en Waard concludeert dat bootregistratie niet het juiste middel is om overlast tegen te gaan. De gemeenteraad zal in mei een besluit nemen of de verplichte bootregistratie wordt afgeschaft.

Registratie snelle boten blijft verplicht
Voor snelle boten, die harder kunnen dan 20 km/u, blijft een landelijke registratie verplicht. Lees er meer over op www.dijkenwaard.nl/varen waar ook de vaarregels staan.

Slimme en efficiënte inzet
Varen is een populaire bezigheid in waterrijk Dijk en Waard. Waterrecreatie heeft positieve effecten op het welzijn van inwoners. Tegelijkertijd wordt er ook overlast van waterrecreanten ervaren, zoals te hard varen, geluidsoverlast, teveel alcoholgebruik en het niet naleven van de regels. De gemeente investeert in handhaving om vaaroverlast terug te dringen en trekt hierin samen op met politie en jongerenwerk. Uit de gesprekken met inwoners die aan het water wonen, blijkt dat hier behoefte aan is. "Handhavers hebben het afgelopen vaarseizoen veel aandacht besteed aan het handhaven op het niet hebben van een registratienummer", vertelt wethouder Annette Groot. "Dit heeft maar een beperkt aantal nieuwe registraties opgeleverd. Als handhaving weer meer wordt ingezet op overlast, kunnen we slim en efficiënter omgaan met de inzet van onze boa's."

Uitbreiding vaartoezicht
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente zijn tijdens het vaarseizoen op verschillende momenten, drukke dagen en bij zomerse temperaturen, zichtbaar aanwezig op het water. Groot: "In onze waterrijke gemeente, met steeds meer doorvaarbaar water, werken we ook aan de uitbreiding van het vaartoezicht. We leiden elk jaar meer boa's op die een vaarbewijs hebben, zodat er toezicht op het water is. Deze zomer wordt ingezet op de zichtbaarheid van handhaving, geluidsoverlast en bewustwording door gerichte communicatie. Bovendien is het melden van overlast vergemakkelijkt met de Fixi-app en -website."

Melding doen
Melden van overlast kan via Fixi. De Fixi-app is gratis te downloaden in App Store (iOS) en Google Play Store (Android). Melden kan ook via de website www.dijkenwaard.nl/melding of www.fixi.nl/#/dijk-en-waard of telefonisch via 072 575 55 55. Ook telefonische meldingen worden opgenomen in Fixi.