HEERHUGOWAARD - De Oostrand van Noord- en Zuid-Scharwoude gaat de komende jaren veranderen. Gemeente Dijk en Waard wil woningen en nieuwe functies aan het gebied toevoegen en bestaande functies versterken. Op maandag 12 en dinsdag 20 september worden startbijeenkomsten gehouden. De gemeente gaat in gesprek met inwoners, ondernemers, eigenaren en organisaties over de eerste contouren om te komen tot een bijzonder woonmilieu.

De Oostrand is het gebied tussen de N504, Westerweg, Oostelijke Randweg en Langebalkweg. Op dit moment zijn er verenigingen, ondernemers en bewoners gevestigd. De Oostrand is een uniek gebied en heeft alle mogelijkheden om een nog aantrekkelijker woon-, werk-, natuur- en recreatiegebied te worden dan het nu al is. Door wonen en werken te mixen met bestaande en toe te voegen voorzieningen ontstaat een levendige en prettige omgeving. Stap voor stap wil de gemeente een waardevolle locatie ontwikkelen die goede verbindingen heeft met de voorzieningen in het dorpslint en het Stationsgebied.

De behoefte aan woningen in de gemeente is groot. De Oostrand is één van de locaties in de gemeente die in die behoefte kan voorzien.

Wethouder Langedijk: "In deze nieuwe ontwikkeling willen we een woonomgeving combineren met bestaande functies. Het gebied is deels van de gemeente, deels van particulieren. We willen met hen samenwerken om te bouwen voor uiteenlopende doelgroepen, zoals gezinnen, ouderen, jongeren, etc. We willen samen met eigenaren, huurders, gebruikers en omwonenden van de Oostrand een plek maken waar iedereen zich thuisvoelt."

Denk mee
Tijdens een startbijeenkomst verkennen we samen met de eigenaren, huurders, gebruikers en omwonenden van het gebied waar behoefte aan is. We zijn benieuwd hoe u het gebied nu gebruikt, wat u goed vindt en waarvan u denkt dat beter kan; welke ideeën er zijn over groen, water, woonsferen, verbindingen en nieuwe functies in het gebied.

U bent van harte welkom op maandag 12 september van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) bij Moskee Langedijk, Potjesdam 2 in Zuid-Scharwoude. Kunt u hier niet bij aanwezig zijn of neemt u liever digitaal deel? Dan is er op dinsdag 20 september van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19:15 uur) een online bijeenkomst. Beide bijeenkomsten hebben dezelfde opzet. Meld u uiterlijk 9 september aan voor de fysieke bijeenkomst via deoostrandnzs@dijkenwaard.nl en uiterlijk 19 september voor de digitale bijeenkomst. Vermeld in de mail uw (achter)naam, met hoeveel personen u komt en voor welke bijeenkomst (fysiek op 12 september of digitaal op 20 september) u zich wilt aanmelden. Een link voor de online bijeenkomst volgt na aanmelding.

Meer informatie over de Oostrand staat op www.dijkenwaard.nl/projecten/deoostrand.