LANGEDIJK - Sinds 2009 inventariseert gemeente Langedijk per dorpskern of gemeentegrond wordt gebruikt door inwoners. Veel Langedijkers hebben namelijk in de loop der jaren een stuk gemeentegrond toegevoegd aan de eigen tuin. De gemeente mag deze gronden volgens landelijke regelgeving niet meer gratis in gebruik geven, zoals lange tijd gebeurde. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “De oplossing is in de meeste gevallen eenvoudig: mensen kunnen de grond kopen, huren of teruggeven aan de gemeente”.

Afgelopen periode is het beleid rondom het ‘snippergroen’ geëvalueerd. Daaruit kwam onder andere naar voren dat de communicatie richting de inwoners duidelijker kan. Nieuwenhuizen: “De brieven waren juridisch correct, maar mensen kregen soms het gevoel dat ze iets fout hadden gedaan. Dat is niet de bedoeling. Op basis van de gemeentewet hebben we als gemeente de verplichting om onze gronden veilig te stellen. Het gelijkheidsbeginsel is voor ons belangrijk. We hanteren voor alle inwoners dezelfde uitgangspunten en regels. Het kan niet zo zijn, dat sommige inwoners moeten betalen voor de grond en anderen niet. Om deze rechtsongelijkheid te voorkomen, krijgen de mensen - afhankelijk van de situatie - de optie kopen, huren of teruggeven.”

Beleid aangepast

Aan de hand van de evaluatie is het beleid op verschillende punten aangepast. Zo is de maximale oppervlakte van het te verkopen snippergroen verhoogd van 100 m² naar 200 m², is een minimale huurprijs van 50 euro vastgelegd en wordt in het nieuwe beleid meer uitgelegd over verjaring. Verder blijkt uit de evaluatie, dat 64,4% van de inwoners besluit de grond te huren en 26,5% van de mensen de grond koopt. 2,8% van de situaties is inmiddels verjaard en de overige dossiers zijn nog in behandeling. Nieuwenhuizen: “Veel mensen kunnen de grond dus blijven gebruiken”. Op dit moment worden de inwoners in Noord-Scharwoude aangeschreven. “Als mensen vragen hebben over de inhoud van de brief, dan raad ik ze aan om in gesprek te gaan met een medewerker van de gemeente. Vaak neemt dit veel onduidelijkheid weg.”

Bekijk meer informatie over snippergroen