ZUID SCHARWOUDE - “Kermis Zuid-Scharwoude moet een feest zijn voor iedereen”, dat was de insteek tijdens de drie bewonersavonden waarbij bewoners, kroegeigenaren, organisatie en de gemeente Langedijk bij elkaar kwamen. De kermis is een Zuid-Scharwouder traditie wat door velen gekoesterd wordt. Maar dat er overlast is, erkent iedereen. Om de overlast dit jaar zo veel mogelijk op voorhand te beperken hebben de betrokkenen de handen ineengeslagen.

Tijdens de eerste bewonersavond in december 2017 kwamen zo’n vijftig mensen bij elkaar om ervaringen, gedachten en zorgen over de kermis te delen. Tijdens de avond lag de focus met name op de inbreng vanuit de bewoners; gehoor geven aan de positieve en negatieve geluiden over de kermis. Aan het einde van de avond werden vervolgstappen gemaakt, zo vormde zich een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokkenen.

Tijdens de tweede bewonersavond in maart 2018 presenteerde de werkgroep plannen om de overlast te beperken. De avond kenmerkte zich door de open gesprekken en zat vol met vragen en meningen, maar ook met tevredenheid en momenten van opluchting (‘eindelijk meer toiletten’ en ‘eindelijk meer handhaving’). “Complimenten voor iedereen die zich heeft ingezet”, zei een bewoner na afloop. De afdelingsmanager van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) van gemeente Langedijk vulde haar aan: “Complimenten naar elkaar toe voor de openheid en eerlijkheid. We willen op lange termijn gesprekken aan blijven gaan met de burger”.

Veel van de voorgestelde plannen zijn uitgevoerd: er stond een extra fietsenstalling, meer toiletten en er was er meer toezicht. Tijdens de evaluatie in oktober bleek met name dat laatste een goede zet te zijn: “Iedereen was positief over de handhaving, ook bezoekers zelf”, aldus een bewoner. Over de extra fietsenstalling zei een kroegeigenaar: “een goed initiatief, maar met meer promotie had het nog beter benut kunnen worden”. Ook is er gehoor gegeven aan de wens van bewoners om meer toiletten te plaatsen, er was dit jaar voldoende capaciteit en ‘de toiletten oogde fris’, volgens een bewoner.

Alle betrokkenen waren zeer te spreken over het traject. “Ik was in eerste instantie cynisch over het gesprek aangaan met de gemeente, maar ik ben positief verrast!”, zei een bewoner aan het einde van de evaluatieavond. Al snel kwam de wens naar boven om jaarlijks bij elkaar te komen. Er zal vooraf een moment zijn voor bewoners om mee te praten over de plannen, eventuele wijzigingen kunnen dan nog doorgevoerd worden. Na het evenement worden betrokkenen uitgenodigd voor een terugblik en evaluatie. Gehoor geven aan wensen van bewoners is een voorbeeld van hoe de toekomstige omgevingsvisie wordt ingevuld: het samen doen als gemeenschap, wensen en initiatieven van ondernemers en inwoners bij elkaar brengen.