NOORD-SCHARWOUDE - In juli 2022 is gemeente Dijk en Waard samen met de Provincie Noord-Holland gestart met het traject 'Wonen voor Winkels' in een deel van de Dorpsstraat/Voorburggracht in Noord-Scharwoude. Het doel van het provinciale programma is om vitale en compacte winkelgebieden te creëren, leegstand te voorkomen en woningbouw te stimuleren.


Begeleid door het stedenbouwkundig bureau Stad & Co hebben vijf vastgoedeigenaren en de gemeente een stuurgroep gevormd. Deze stuurgroep heeft verschillende aspecten van het traject verder uitgewerkt, waaronder een recent parkeeronderzoek in het gebied, waarvan de resultaten eind juni verwacht worden. De vastgoedeigenaren in het gebied kunnen in juli een update verwachten vanuit de stuurgroep.

Intentieverklaring

Op 12 juli aanstaande ondertekenen de gemeente Dijk en Waard en de stuurgroepleden een intentieverklaring. Hiermee bekrachtigen zij de wens om samen een 'gebiedspaspoort' op te stellen. De bedoeling is dat het 'paspoort' handvatten biedt en inspiratie geeft voor toekomstige ontwikkelingen in en ten behoeve van een vitaal en levendig gebied.

Samen doorpakken
Ted Oudhuis van Tedo bouwbedrijf en stuurgroeplid: "Samenwerking met de vastgoedeigenaren en de gemeente is een belangrijke voorwaarde voor een goed transformatieproces. Iedereen heeft dezelfde intenties met het dorpshart." Ook Edwin Vermij, van BBV development en lid van de Stuurgroep ziet dit als een belangrijk moment: "Het is belangrijk dat we nu meteen doorpakken Op korte termijn zijn er stappen nodig en tegelijkertijd moeten we verder samen werken aan een langetermijnvisie."