DIJK EN WAARD - Gemeente Dijk en Waard wil graag de mening van inwoners weten over afvalinzameling aan huis via een online vragenlijst. De uitkomsten van de enquête geven de gemeente extra inzicht in hoe inwoners de afvalbakken gebruiken en hoe zij afval scheiden. Informatie die gebruikt wordt voor het bepalen van een geschikte inzamelfrequentie voor heel Dijk en Waard.

De afvalinzameling aan huis in gemeente Dijk en Waard verandert per 1 januari 2024. In de hele gemeente worden de afvalbakken dan even vaak opgehaald. Nu wordt er nog eens in de drie weken ingezameld in voormalig gemeente Langedijk en worden de bakken in voormalig gemeente Heerhugowaard eens in de twee weken geleegd. De gemeente wil dat dit voor alle inwoners in Dijk en Waard hetzelfde is. Het doel is om meer grondstoffen uit het afval te halen en minder restafval over te houden.

Mening van inwoners
De afvalinzameling stond al op de agenda voor de gemeenteraad in november 2022. Toen heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen, omdat ze de mening van inwoners belangrijk vindt. Daarom staat nu een online vragenlijst uit. De gemeente wil graag weten hoe belangrijk inwoners afval scheiden vinden en hoe inwoners de afvalbakken gebruiken. Het gaat om de afvalbakken voor groente-, fruit-, etensresten- en tuinafval, (gft, groene deksel), plastic, blik en drinkpakken (PMD, oranje deksel) en restafval (grijze deksel). Ook wil de gemeente vragen wat inwoners nodig hebben om beter afval te scheiden. Dit inzicht helpt om een grondstoffenbeleid te maken en een passende inzamelfrequentie te vinden, die bijdraagt aan meer bruikbare grondstoffen.

Duurzaam
"We weten allemaal dat afval scheiden duurzaam is", vertelt wethouder Annette Groot. "Toch vinden we het nog vaak lastig om het ook te doen. We zien dat er nog veel grondstoffen in het restafval zitten. Hoe beter we gft en PMD scheiden, hoe meer grondstoffen we kunnen gebruiken voor het maken van nieuwe producten. Daarmee houden we bovendien grip op de kosten van afvalverwerking. De moeite die u neemt, heeft dus groot effect. Laat u ons weten wat u stimuleert om meer en beter afval te scheiden? Vul dan de vragenlijst in."

Vul de vragenlijst in
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten tijd in beslag. De vragenlijst is te vinden op www.dijkenwaard.nl/afval. Inwoners kunnen deze tot 30 april invullen.