LANGEDIJK - Samen met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen is gemeente Langedijk begonnen met het opstellen van een nieuwe economische visie voor de periode 2019 - 2029. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “De economie is de afgelopen zeven jaar sterk gewijzigd en daar moeten we op inspelen. De veranderde economische omstandigheden stellen alle partijen voor nieuwe uitdagingen.”

Vorig jaar werd in het reguliere bestuurlijk overleg tussen de gemeente en ondernemers van Langedijk gezamenlijk geconstateerd dat het opportuun zou zijn om de economische visie van de gemeente Langedijk (2011) te actualiseren. Nieuwenhuizen: “De economische groei neemt immers weer toe, het belang van duurzaamheid en de circulaire economie wordt steeds groter en de arbeidsmarkt is sterk gewijzigd. Zo zijn er veel meer zzp’ers dan voorheen. Ook willen we meer aandacht geven aan recreatie en toerisme als economische trekker. We gaan daarom een economische visie opstellen, waaruit duidelijke speerpunten naar voren komen. Het moet voor iedereen zichtbaar zijn welke doelen we nastreven en met welke concrete acties we die kunnen realiseren.”

Aanbestedingsprocedure
In de najaarsbegroting van 2017 heeft de gemeenteraad van Langedijk budget gereserveerd voor het opstellen van een nieuwe, economische visie. Begin dit jaar is de gemeente begonnen met de aanbestedingsprocedure. Vier bureaus werden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Inmiddels hebben het ‘kernteam’ van de gemeente en de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen (Algemene Ondernemersvereniging Langedijk, Bedrijfskring Langedijk, Stichting Toeristische Promotie Langedijk en Land- en Tuinbouworganisatie Langedijk), een bureau geselecteerd: Bureau Buiten uit Utrecht. Het is de bedoeling dat er eind 2018 een nieuwe, inspirerende visie plus concreet uitvoeringsprogramma ligt voor de periode 2019 - 2029.