DIJK EN WAARD - Gemeente Dijk en Waard start half mei met een veiligheids-maaironde. Hierbij haalt men bij sommige kruisingen en oversteekplaatsen de eerste meter weg, om het uitzicht en daarmee de verkeersveiligheid op die plekken te verbeteren. Vanaf 15 juni start men ook weer met het maaien van het gras in de overige bermen en taluds in de gemeente. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna.


Gemeente Dijk en Waard maait het hele jaar door op gezette tijden de gemeentelijke gazons, bermen en taluds en verricht maaiwerkzaamheden in de buitengebieden. In juni en september starten maairondes die worden verdeeld in het groeiseizoen.

Ecologisch beheer

Op de bermen en taluds past de gemeente een natuurlijkvriendelijk maaibeheer toe. Dit houdt in dat er geen chemische middelen en kunstmeststoffen gebruikt worden. Gevolg hiervan is dat de bermen slechts één à twee keer per jaar worden gemaaid. Zowel bij de aanleg, als bij het beheer wordt gelet op de ontwikkeling van de bloemen in de bermen. Daarom worden op nieuwe bermen vaak bloemen mee ingezaaid.

Tijdens het maaien worden sommige bermen of delen ervan (bijvoorbeeld rondom bomen en bloemrijk grasland) bewust niet gemaaid. Hierdoor blijven bloemen en kruiden staan. Vooral insecten zoals vlinders en bijen hebben hier baat bij. Dit komt de biodiversiteit ten goede.

Ook de schapen die weer op verschillende plekken in Dijk en Waard (waaronder langs de Westelijke Randweg tussen De Binding en Grootoort in Zuid-Scharwoude) als natuurlijke grasmaaier zullen fungeren, zorgen voor een betere verspreiding van insecten en zaden over een groter gebied.

Planning

Ondanks een strakke planning, wordt er soms gekozen om op een ander moment te maaien. In droge periodes maait de gemeente minder en als het te nat is maait de gemeente niet in verband met spoorvorming en verdichting van de grond. Er wordt ook niet gemaaid als het te koud is, want gras groeit namelijk bijna niet als het koud is.