DIJK EN WAARD - De gemeente zoekt kandidaten voor de straatnamencommissie Dijk en Waard. Iets voor u? Misschien bent u straks een van de bedenkers van nieuwe namen in de openbare ruimte, zoals straten, fietspaden, bruggen en meer. Meld u met een korte motivatie aan voor deze commissie!


“Ik ben blij met de komst van een straatnamencommissie in Dijk en Waard”, vertelt burgemeester Maarten Poorter. “Deze commissie kan straks gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over nieuwe namen voor bijvoorbeeld straten, maatschappelijk vastgoed en objecten in de openbare ruimte. In mijn ogen gaat deze commissie zowel voor de gemeente als voor inwoners een zeer nuttige rol vervullen.” Hiermee treedt Dijk en Waard in de voetsporen van veel gemeenten die een ‘Adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte’, oftewel een straatnamencommissie, hebben.

Veel nieuwe straatmamen nodig

“De officiële naam doet meer recht aan de rol die de commissie gaat vervullen”, vindt de burgemeester. “Met de uitvoering van groot aantal woningbouwprojecten krijgt onze gemeente de komende jaren vooral met nieuwe straatnamen te maken. Wij kunnen als gemeente een beroep doen op de commissie, maar ook ideeën van inwoners over nieuwe namen kunnen aan de commissie worden voorgelegd.”

Bevoegdheid

Bij de aanleg van een nieuwe straat of plein is het de bevoegdheid van het college om een naam vast te stellen. De nieuwe commissie krijgt een adviserende rol bij de naamgeving in de openbare ruimte. Dit betekent dat burgemeester en wethouders eerst advies vragen aan de adviescommissie, voordat een nieuwe naam door het college wordt vastgesteld.

Pluspunt

De commissie wordt gevormd door vijf leden: drie personen die zich betrokken voelen bij de gemeente en twee vertegenwoordigers van de gemeentelijke organisatie. Voor alle leden is het een pluspunt als ze historische en/of cultuurhistorische kennis hebben van de verschillende gebieden in de gemeente. De gemeente streeft naar een brede samenstelling van de commissie.

Onbezoldigd

Het lidmaatschap van de adviescommissie is een onbezoldigde functie. Het is dus vrijwilligerswerk. Er is wel een onkostenregeling. Het is de bedoeling dat de commissie vier keer per jaar gaat vergaderen in het gemeentehuis.

Spelregels

Maarten Poorter: “Een nieuwe naam toekennen aan een straat of een plantsoen lijkt geen ingewikkeld proces, maar er zijn wel spelregels voor vastgesteld. Zo zijn we terughoudend met het vernoemen van straten naar plaatselijk bekende personen. Ook hechten we er waarde aan dat een naam goed en makkelijk uit te spreken is en dat een naam niet moeilijk te spellen is. Al deze spelregels staan in een reglement dat voor de nieuwe adviescommissie is opgesteld.”

Belangstellenden kunnen een mailbericht met een korte motivatie sturen naar straatnamencommissie@dijkenwaard.nl. Een selectiegesprek kan deel uitmaken van de procedure. Poorter: “Ik hoop dat we de komende tijd geschikte kandidaten vinden en dat de adviescommissie in de tweede helft van dit jaar officieel van start kan gaan.”