HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - Het aantal mensen met dementie neemt toe. Iedereen krijgt er mee te maken. Ook mantelzorgers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard willen dat mensen met dementie zich zo lang mogelijk thuis voelen en door anderen begrepen en geholpen worden. Daarom zetten Langedijk en Heerhugowaard zich samen met maatschappelijke partners in om iedereen bewust te laten zijn van dementie in hun directe leefomgeving.

In samenwerking met Geriant is onlangs gestart met workshops en trainingen voor ambtenaren die het meest contact hebben met inwoners, zoals boa’s, burgerzaken en Wmo-consulenten. Ook worden vrijwilligers van de welzijnsorganisaties Wonen Plus Welzijn en MET Welzijn getraind door Geriant. Het is de bedoeling dat steeds meer inwoners en ondernemers deze trainingen kunnen gaan volgen.

In 2040 zal er naar verwachting een verdubbeling zijn van het aantal mensen met dementie. In Heerhugowaard hebben momenteel 740 mensen dementie, in 2040 zullen dit 1800 mensen zijn. In Langedijk zijn dit respectievelijk 410 en 910 mensen. De verwachting is verder dat het aantal mantelzorgers en vrijwilligers afneemt, het aantal zorgprofessionals ontoereikend zal blijven, de groei van woon-zorgvoorzieningen achterblijft bij de vraag en de zorgkosten meestijgen met aantal mensen met dementie. Gezien deze ontwikkelingen willen gemeenten Langedijk en Heerhugowaard dementievriendelijk worden.

Dementie bespreekbaar maken
Het uitgangspunt van een dementievriendelijke gemeente is een gemeente waarin mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Een dementievriendelijke gemeente maakt dementie bespreekbaar, biedt informatie, traint inwoners en bedrijven en organiseert gepaste zorg. Het doel is om meer inwoners en medewerkers van bedrijven en verenigingen te leren hoe zij dementie kunnen herkennen en er mee om kunnen gaan. Ook is het streven dat eind 2024 minstens 50 organisaties officieel dementievriendelijk zijn.

Samen het verschil maken
Samen met maatschappelijke partners, inwoners en mensen met dementie en hun mantelzorgers werken Langedijk en Heerhugowaard toe naar een dementievriendelijke gemeente. Eind 2019 is het traject gestart door met tien welzijnsorganisaties een convenant te sluiten. De betreffende partijen zijn: Netwerk Dementie NHN, Alzheimer Nederland, Evean, Magentazorg, MET Welzijn, Wonen Plus Welzijn, Horizon, AristoZorg en De Pieter Raat Stichting. De komende tijd worden workshops en trainingen aangeboden aan ondernemers, zorgorganisaties, onderwijs, verenigingen, inwoners en mantelzorgers. Ambtenaren en boa’s hebben de training al gevolgd. Ook wordt gekeken hoe zorgprocedures verbeterd kunnen worden. Om eenzaamheid tegen te gaan bij dementerenden worden er groeps- en individuele activiteiten aangeboden. Vervoer, verkeer en wonen zijn ook belangrijke onderwerpen die besproken worden. Om beter inzicht te krijgen in de zorg en ondersteuning die er is, sluiten beide gemeenten aan bij de sociale kaart vanuit Netwerk Dementie NHN (www.wegwijzerdementie.nl).
Meer informatie op www.gemeentelangedijk.nl/dementie en www.heerhugowaard.nl/dementie.