HEERHUGOWAARD - Op maandag 21 september vond de ondernemersbijeenkomst visie Werklocaties in hybride vorm plaats. Voor het eerst hebben gemeenten Langedijk en Heerhugowaard participatie toegepast met zowel fysieke deelnemers als digitale deelnemers. Op 3 februari 2020 zat de grote zaal in Heer Hugo vol met ondernemers. Nu was de grote zaal gevuld met schermen, camera’s en tafels en stoelen om voldoende afstand te kunnen houden. Een geslaagde avond volgens wethouders Monique Stam (Heerhugowaard) en Jasper Nieuwenhuizen (Langedijk).

Wethouder Stam verwelkomde de deelnemers in de zaal en thuis via Zoom en benadrukte het belang van een goede samenwerking met ondernemers: “Samenwerking staat voorop. Naast de visie Werklocaties zijn we ook bezig met de Retailvisie, Mobiliteit & Bereikbaarheid, Citymarketing en Onderwijs & Arbeidsmarkt. Participatie met ondernemers is daarbij een groot goed want samen kijken we naar de visies van het toekomstige Dijk & Waard. We willen u daar nadrukkelijk bij betrekken.”

Conceptvisie: analyse, visie en uitvoeringsagenda
De adviseur van Stec Groep, Jasper Beekmans, was kiplekker, maar verkouden. Het risico werd daarom niet genomen en hij presenteerde veilig digitaal vanuit huis. Na de trends en ontwikkelingen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen, werd door Beekmans toegelicht hoe de bedrijventerreinen van Langedijk en Heerhugowaard presteren en hoe toekomstbestendig die zijn. Breekland en Zuiderdel zijn bijvoorbeeld ‘koplopers’ in de regio met goede diversiteit. Daarnaast zit vooral aan Heerhugowaardse zijde relatief veel bedrijvigheid in onderwijs, zorg en overheid wat onderscheidend is in de regio.

Intensievere samenwerking tussen gemeenten en ondernemers én ondernemers onderling
De visie Werklocaties bevat drie basisuitgangspunten. Als eerste intensievere samenwerking tussen gemeente en ondernemers én ondernemers onderling. Bedrijventerreinen en werklocaties die goed verenigd zijn, presteren namelijk beter blijkt uit onderzoek. Ten tweede is investeren in aantrekkelijke, duurzame en bereikbare werklocaties belangrijk. Sommige punten liggen bij de gemeenten maar sommige liggen bij ondernemers zelf. Elkaars hulp is daarbij nodig, ook van ondernemers onderling. Het laatste uitgangspunt voor de visie gaat over het mengen en verkleuren op de juiste plekken met aandacht voor de behoefte van bedrijven. Geen enkele ondernemer moet weg of zal last krijgen. Maar door uit te spreken welke werklocaties niet gemengd of verkleurd gaan worden geven de gemeenten ondernemers duidelijkheid, zekerheid en ontwikkelruimte.

Ondernemersfonds
Mede omdat samenwerking centraal staat en Langedijk en Heerhugowaard toewerken naar een visie voor één gemeente, is gekeken naar een goed voorbeeld van een ondernemersfonds. De heer Solkesz, voorzitter van de Helderse Ondernemers Vereniging, was bereid gevonden om digitaal een korte toelichting te geven over het succesvolle Ondernemersfonds Den Helder. Dat is overigens niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Solkesz gaf aan dat het fonds een bijzondere toegevoegde waarde heeft voor het bedrijfsleven en de stad. Daarnaast heeft het gezorgd voor een betere samenhang tussen ondernemersverenigingen, een heldere structuur waarbij de ondernemers onder een grote koepel vallen en dat ondernemers met het bestuur van de stad om tafel zitten.

Oproep aan ondernemers: enquête voor acties uitvoeringsagenda in eigen werklocatie
De uitvoeringsagenda van de visie bevat 19 generieke acties voor beide gemeenten. In een interactieve sessie werden de aanwezige ondernemers gevraagd hoe zij aankijken tegen deze acties op hun eigen werklocatie. De gemeenten vernemen dit ook graag van andere ondernemers en verzoeken alle ondernemers van Langedijk en Heerhugowaard voor 30 september de enquête in te vullen op www.vraagmonitor.nl/dijkenwaard.

Alle gegevens van de avond en van de enquête worden meegenomen in de visie. De bedoeling is dat de visie in oktober in college ter besluitvorming komt en in november in de beide gemeenteraden wordt behandeld. Wethouder Nieuwenhuizen keek terug op een geslaagde avond en bedankte alle ondernemers voor hun deelname en reacties: “Wat mij met name opviel was dat er behoefte is aan goede communicatie tussen gemeente en ondernemers. Dat gaat hier al goed, maar voor de nieuwe gemeente Dijk & Waard kan dat nog beter. We kunnen elkaar daarmee versterken.”