LANGEDIJK - Raadsvragen GroenLinks conform art. 35 RvO over effecten in gemeente Langedijk van de uitspraak van de Raad van State waarin zij uitsprak dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van Nederland niet voldoet aan de Europese regels.

In- en aanleiding
Volgens de NRC dd 6 september 2019 worden volgens door het Interprovinciaal Overleg (IPO) uitgevoerd onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit totaal 18000 projecten geraakt door uitspraak van de Raad van State. Dit roept bij de fractie GroenLinks in de gemeenteraad Langedijk vragen op over de mogelijke effecten op projecten in de gemeente Langedijk en de constatering dat het college hierover geen gebruik heeft gemaakt van haar actieve informatieplicht.

Naar aanleiding van de perspublicaties verzoekt GroenLinks het college de volgende raadsvragen conform art 35 te beantwoorden:

1. Heeft de gemeente Langedijk bijgedragen aan het door het (IPO) uitgevoerde onderzoek?
1.b. Zo nee: Waarom niet?

2. Welke projecten in de gemeente Langedijk kunnen worden geraakt door de uitspraak van de RvS inzake PAS?

3. in welke fase (voorbereiding, besluitvorming door college cq raad, (pre-) uitvoering) bevinden zich de projecten in de gemeente Langedijk, die door de uitspraak van de RvS geraakt worden?