HEERHUGOWAARD - Het winkelgebied in Centrumwaard krijgt een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Uit een draagvlakmeting blijkt dat meer dan driekwart van de ondernemers in het gebied voorstander is van een BIZ. Wethouder John Does ging woensdag met bloemen langs bij de BIZ ambassadeurs, de kopgroep van ondernemers die het initiatief voor de oprichting van een BIZ heeft genomen.

Gemeente Dijk en Waard, ondernemers en bewoners van Centrumwaard willen een 'uitnodigende buurt met een uniek bruisend dorpscentrum'. Een aantrekkelijk en compact winkelgebied is daarvoor belangrijk. Hier kan een BIZ aan bijdragen. In een BIZ betalen alle ondernemers mee om met een plan samen te werken aan verbeteren van het centrum. De BIZ Centrumwaard kan bijvoorbeeld een rol spelen bij de aankleding van het winkelgebied, aanpak van leegstand en gezamenlijke acties en evenementen om klanten aan Centrumwaard te binden.

Een kopgroep van ondernemers in Centrumwaard heeft het initiatief genomen om een ondernemersvereniging voor het gebied op te richten. Vanuit de ondernemersvereniging is eerder een peiling gehouden naar animo voor een BIZ. Een meerderheid van de ondernemers bleek toen voorstander om zo samen te gaan werken.

Dankzij steun uit het Coronafonds van de gemeente konden de initiatiefnemers het afgelopen jaar al laten zien wat er allemaal bereikt kan worden met een BIZ. Tijdens de afgelopen kerstperiode was er sfeerverlichting, er zijn in de zomer kleurige bloemen in het winkelgebied opgehangen en de site www.centrumwaard.nl is helemaal vernieuwd. Op deze ontwikkelingen werd positief gereageerd door inwoners en ondernemers.

Draagvlakmeting
Onlangs hebben de ondernemers via een wettelijke draagvlakmeting officieel gestemd over de BIZ Centrumwaard. Van de 101 stemgerechtigde ondernemers reageerden er 89. Van deze 89 zijn er 70 ondernemers (78,65 procent) vóór de BIZ en 19 tegen. Met dit percentage wordt de wettelijke eis van minimaal 2/3 vóór-stemmen ruimschoots gehaald. "Er is veel enthousiasme bij de ondernemers", zegt ondernemersvoorzitter Jeroen Rood, "Nu kunnen we samenwerken aan Centrumwaard. We hebben er zin in!"

De gemeente zal voor de BIZ jaarlijks een bijdrage innen bij de ondernemers. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van de panden. De BIZ Centrumwaard zal vijf jaar lopen. Daarna wordt gekeken of de wens er is om het te verlengen.