LANGEDIJK - Bij harde regen of storm brengt een deel van de bomen op de Westdijk de veiligheid van de inwoners in gevaar. Daarom werkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van maandag 5 november tot eind 2018 aan een herinrichtingsproject. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2019 een nieuwe groenstructuur aangebracht.


De polder Heerhugowaard ligt met 55.000 inwoners ruim 3 meter onder NAP. Bij harde regen, windstoten en storm – we moeten rekening houden met meer extreme weersomstandigheden - komt het water in de boezem hoger te staan. Bij het omwaaien van een boom kan het wortelpakket een 'hap' uit de dijk nemen en zo de dijkfunctie verzwakken. De meest kwetsbare bomen op de kruin van de Westdijk, die een veiligheidsrisico vormen, worden gekapt of geknot. Bomen tussen de weg en het fietspad ( binnenberm van de dijk) blijven staan.

Afsluiting fietspad
De werkzaamheden vinden plaats op de hele westelijke ringdijk van Heerhugowaard, vanaf het Nollencircuit tot en met de Roskamsluis. Er wordt gewerkt vanaf het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn van zuid naar noord. Tijdens het kappen en het knotten is het fietspad op de Westdijk deels afgesloten, er wordt een duidelijke omleidingsroute aangegeven. Omdat de werkzaamheden in 4 werkvakken plaatsvinden, blijft de lengte van de omleidingsroute voor fietsers beperkt. Gemotoriseerd verkeer op de N242 ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Nieuw groenontwerp
Het hoogheemraadschap, de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard en Provincie Noord-Holland praten over de uitwerking van het groenontwerp met knotwilgen, de els en meidoorn bomen. Deze komen in een haagstructuur om-en-om aan beide kanten van het fietspad te staan met voldoende open ruimte voor het behoud van sociale veiligheid. De nieuwe beplanting zorgt na verloop van tijd voor een natuurlijke groene zoom op de dijk en een harmonieus omgevingsbeeld.

Meer informatie is verkrijgbaar op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Wethouder Nils Langedijk (gemeente Langedijk), wethouder Monique Stam (gemeente Heerhugowaard) en bestuurder Kees Stam (HHNK) tonen gezamenlijk een toekomstige beeldimpressie van de locatie waar ze met z'n drieën staan. Als de nieuwe aanplant is volgroeid, wordt dit het beeld van de Westdijk. Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend