DIJK EN WAARD - De Oostrand van Noord- en Zuid-Scharwoude gaat de komende jaren veranderen. Gemeente Dijk en Waard wil woningen en nieuwe functies aan het gebied toevoegen en bestaande functies versterken. Omwonenden, ondernemers en verenigingen worden betrokken bij deze ontwikkeling. Maandag 12 september was hiervoor de eerste aanzet tijdens een drukbezochte bijeenkomst. INBO, het bureau dat de gemeente helpt bij het maken van een gebiedsvisie en ontwikkelplan voor het gebied, deelde hier al een aantal ideeën die op verschillende thema's geordend. Van de aanwezigen werd gevraagd om aan te geven welke ideeën aanspreken en welke minder. En of er initiatieven zijn die meegenomen kunnen worden.


Wethouder Nils Langedijk trapte de bijeenkomst af met de boodschap in het gebied samen te willen werken met alle partijen. "In deze nieuwe ontwikkeling willen we een woonomgeving combineren met bestaande functies. We kampen met grote woningnood. Daarom willen we kijken of we er driehonderd tot vijfhonderd woningen hier kunnen bouwen. Maar alleen met elkaar kunnen we dit ingewikkelde gebied ontwikkelen." Volgens Guido Wallagh van INBO vraagt het gebied om een blik op de toekomst. Daarom is het belangrijk om te weten wat er leeft en speelt in de Oostrand. "We spreken op deze avond en de komende tijd met heel veel belanghebbenden. We presenteren daarom nu ook geen plan, maar veel ideeën. We willen graag weten wat iedereen hiervan vindt."

Verschillende thema's

Alle ideeën waren vooraf ingedeeld op thema. Het gaat daarbij om wonen, groen, recreatie en bereikbaarheid. Per thema konden aanwezigen met medewerkers van de gemeente en INBO in gesprek. Daarin was er ruimte om mogelijke zorgen en kansen aan te geven. Op het vlak van wonen kwamen verschillende wensen samen. Van jongerenwoningen, voldoende betaalbare woningen en een knarrenhof tot vrije kavels en tiny houses. Zorgen waren er ook. Daarbij gaat bijvoorbeeld om het behoud van de volkstuinen in het gebied en de bereikbaarheid.

Planning

Van alle gesprekken wordt een verslag gemaakt wat later op website wordt gepubliceerd. De resultaten van de gesprekken worden ook meegenomen in een concept-ontwikkelplan, wat in november 2022 breed besproken wordt. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het plan.

Digitale bijeenkomst

Op dinsdag 20 september is er ook een digitale bijeenkomst. Via een videoverbinding is het mogelijk om mee te praten over de toekomst van de Oostrand. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de projectpagina op de website van de gemeente Dijk en Waard. Hier is ook meer informatie te vinden over het project en de pagina wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie als deze beschikbaar is.

De Oostrand in Noord-Scharwoude is een gebied dat tussen het kanaal Omval-Kolhorn en de Oostelijke Randweg. In het gebied zijn onder meer volkstuinen, Tennisclub Langedijk, de Langedijker Petanque Club te vinden en verschillende bedrijven te vinden.