ZUID-SCHARWOUDE - Voor de zomer organiseerde de gemeente twee participatiebijeenkomsten over het herstel van de vaarverbinding Machinesloot – Achterburggracht. Tijdens het participatietraject vroeg een bewonersgroep de gemeente het alternatieve tracé uit het Masterplan 2012, de zogenaamde ‘oostelijke variant’, te heroverwegen. Na onderzoek heeft het college definitief besloten het westelijk tracé (Sportlaan – Wilgenlaan) verder uit te werken. Het college gaat nu de raad voorstellen om dit besluit te nemen.

Naar aanleiding van het verzoek van de bewoners heeft de gemeente onderzoek gedaan naar het alternatieve tracé, dat parallel loopt aan de Tulpenstraat en de Oostelijke Randweg. In het onderzoek zijn ruimtelijke, functionele, veiligheids- en financiële aspecten en het draagvlak onder omwonenden meegenomen. Uit het onderzoek blijkt dat de westelijke variant betere kansen biedt voor ondernemers, de bestaande groenstructuur versterkt, aantrekkelijker is dan het oostelijk tracé wat betreft cultuurhistorische beleving en goedkoper is. Ook is het westelijk tracé duurzamer, omdat dit zorgt voor een robuuster watersysteem. Na weging van de diverse aspecten heeft het college daarom definitief gekozen voor het tracé Sportlaan - Wilgenlaan om de vaarverbinding tussen de Achterburggracht en de Machinesloot te herstellen. Naar verwachting neemt de raad hierover eind januari een besluit.