LANGEDIJK - Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen én kunnen inwoners stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Er zijn dus twee verkiezingen op één dag. Dat brengt een dubbele hoeveelheid werk met zich mee.

Wij zoeken nog naar:

* Stembureauleden

Een lid van het stembureau zorgt ervoor dat de stemming op de verkiezingsdag op een goede manier verloopt. Hij/zij voert administratieve werkzaamheden uit en stelt na afloop van de stemming de uitslag in zijn/haar stemdistrict vast.

Stembureauleden werken in twee ploegen. De eerste ploeg werkt van 07.00 uur tot 14.00 uur en komt om 21.00 uur terug naar het stembureau voor het tellen van de stemmen. De tweede ploeg werkt van 14.00 uur tot 21.00 uur en blijft daarna voor het tellen van de stemmen.

Een stembureaulid moet 18 jaar of ouder zijn. De Nederlandse taal goed beheersen en nauwkeurig werken. Ieder nieuw stembureaulid is verplicht een instructieavond te volgen voorafgaand aan de verkiezingsdag. Zonder deelname aan deze instructie is zitting nemen op een stembureau niet mogelijk.

Kandidaten die op de kandidatenlijst staan voor de betreffende verkiezing mogen niet plaatsnemen op het stembureau.

* Stemmentellers

De tellers worden om 21.00 uur verwacht op een stembureau. Van te voren ontvangt u informatie over op welk stembureau u bent ingedeeld. U helpt de stembureauleden bij het sorteren en tellen van de stembiljetten. Een teller moet 18 jaar of ouder zijn.

Vergoeding

De vergoeding voor een stembureaulid bedraagt € 90,76 bruto.
De vergoeding voor een teller bedraagt € 43,00 bruto.


Twee verkiezingen?

Inwoners die bij het stembureau komen, brengen twee keer hun stem uit, met twee afzonderlijke stembiljetten. Aan het einde van de dag zijn er per stembureaus twee groepen stemmentellers, namelijk een groep per verkiezing.


Aanmelden en informatie?

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Bureau Verkiezingen van gemeente Langedijk via telefoonnummer 0226-334430 of meld u aan via e-mail.
Vermeld in uw email uw naam, adres en woonplaats en of u al ervaring heeft op een stembureau. Graag ontvangen we uw aanmelding voor 25 januari 2018.