LANGEDIJK - Op donderdagavond 22 februari organiseert gemeente Langedijk een informatieavond in De Binding, Zuid-Scharwoude.

De gemeente Langedijk gaat samen met de gemeente Heerhugowaard één werkorganisatie vormen. Bij deze ambtelijke fusie houden allebei de gemeenten een zelfstandig bestuur. De gemeente Langedijk blijft dus bestaan.
De gemeenteraad heeft besloten om een zelfstandige gemeente te blijven. De ambtelijke fusie maakt dat mogelijk.

In het Langedijker Nieuwsblad van 7 februari aanstaande vindt u twee pagina’s met uitleg over het besluit en de gevolgen daarvan.

Op deze website vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop. Wij kunnen ons voorstellen dat u daarna toch nog vragen heeft.

Stel uw vraag!

Inwoners van de gemeente Langedijk die vragen hebben over het besluit om de medewerkers van de gemeente Langedijk en Heerhugowaard samen in één organisatie te laten werken, zijn van harte welkom op de informatieavond. Deze vindt plaats op donderdag 22 februari 2018 in de theaterzaal van De Binding aan De Bosgroet 2 te Zuid-Scharwoude. De avond start om 19.15 uur met de inloop met koffie en thee. Het programma begint om 19.30 uur en is uiterlijk om 21.00 uur afgelopen.

Aanmelden noodzakelijk

Wilt u bij avond aanwezig zijn? In verband met de beschikbare ruimte vragen wij u om zich van te voren aan te melden met een e-mail naar toekomst@gemeentelangedijk.nl onder vermelding van uw naam, aantal personen en telefoonnummer. Bent u niet in het bezit van e-mail, dan kunt u zich ook aanmelden met een telefoontje naar ons Klantcontactcentrum: 0226 33 44 33. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan er ruimte is, zullen wij een tweede avond organiseren.

Langedijk blijft zelfstandig

De gemeente Langedijk houdt een eigen gemeenteraad en een eigen college van burgemeester en wethouders. Zij bepalen net als nu wat er gebeurt in het belang van de inwoners van hun gemeente. Dat doen ze met een eigen begroting waarbij het gemeentebestuur bepaalt wat ze met dat geld in de eigen gemeente wil doen. De nieuwe organisatie voert uit wat de beide gemeentebesturen besluiten. De gemeentelijk loketten voor bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs blijven in de gemeente, net als het afvalbrengstation.

Samenwerken in één organisatie

De twee gemeenten zetten in op een efficiënt werkende organisatie waarbij de kwaliteit van dienstverlening verbetert, de organisatie minder kwetsbaar is en er op termijn een kostenbesparing gerealiseerd wordt. Bovendien kunnen met een stevige ambtelijke basis de bovenlokale taken zoals Jeugdhulp, Wmo en Werk en Inkomen beter uitgevoerd worden. Als stip op de horizon is 1 januari 2020 bepaald voor de start van de nieuwe werkorganisatie van Langedijk en Heerhugowaard.