LANGEDIJK - Op woensdagavond 6 juni vanaf 20.00 uur is er een informatieavond in dorpshuis De Geist over de plannen voor woningbouw op locatie ‘De Ark’ Sint Pancras. U bent van harte welkom. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en staat een kopje koffie of thee voor u klaar.


Op 23 januari heeft het college besloten een bestemmingsplanprocedure te starten voor de locatie ‘De Ark’ aan de Parallelweg in Sint Pancras.
Het plan is om hier zes rijwoningen in twee blokken van drie mogelijk te maken. Het woningbouwplan is een initiatief van de Stichting WOEL Langedijk (Wonen op Eigen Locatie). Inmiddels hebben zes jonge, enthousiaste inwoners van Sint Pancras zich verenigd in de Kopersvereniging De Ark. Deze vereniging heeft, samen met Bouwburo Tauber, een plan opgesteld.
Ook zijn met de gemeente afspraken gemaakt over aankoop van de grond wanneer het bestemmingsplan is afgerond en is goedgekeurd. Het ontwerp-bestemmingsplan is zo goed als gereed en zal binnenkort gedurende zes weken ter visie worden gelegd. Dan kan iedereen er kennis van nemen en er eventueel formeel op reageren. Vooruitlopend op de ter-visie-legging wordt door de kopersvereniging De Ark, met medewerking van de gemeente Langedijk, op woensdag 6 juni een informatieavond voor omwonenden georganiseerd. De kopersvereniging De Ark en Bouwburo Tauber geven een toelichting op het plan.

Vertegenwoordigers van de gemeente Langedijk zullen vertellen hoe de bestemmingsplanprocedure verloopt. Er is gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken