LANGEDIJK - De eerste zeventien plannen zijn inmiddels ingediend voor de initiatievencampagne Langedijk. Voor de campagne is 75.000 euro beschikbaar. Dit bedrag wordt onder verschillende idee-aandragers verdeeld. Inwoners bepalen door te stemmen welke ideeën worden uitgevoerd.

Initiatieven kunnen nog worden ingediend tot 30 april (bij voorkeur via www.gemeentelangedijk.nl/initiatieven, maar schriftelijk is ook mogelijk). Op 1 juli wordt bekend gemaakt welke ideeën worden uitgevoerd.

"Ik ben heel blij met de opbrengst tot nu toe. Er zitten een leuke en interessante initiatieven tussen, groot en klein. Ik wil alle Langedijkers oproepen hun plannen, als zij dat nog niet hebben gedaan, in te dienen vóór de 30ste april. Ik hoop dat er nog veel ideeën worden ingezonden," aldus wethouder Nils Langedijk.

Een initiatief moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het initiatief betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente Langedijk. Ook moet het worden gesteund door meerdere bewoners of ondernemers uit de gemeente.

Stemmen
Voordat het budget onder verschillende initiatieven wordt verdeeld, volgen er nog een aantal stappen. Nadat op 30 april alle ideeën binnen zijn, is er een eerste stemronde. De ideeën die hierbij 50 'likes' of meer krijgen van de inwoners, gaan door naar de volgende ronde: de haalbaarheidscheck van de gemeente. Plannen kunnen tot 16 mei 'geliked' worden op samenwerkenlangedijk.nl/initiatieven.

De gemeente kijkt tussen 18 mei en 15 juni samen met burgerwaarnemers naar de haalbaarheid van de plannen. Zo nodig kan een idee bijgestuurd worden of mogelijk valt het af. Nadat dit proces is afgerond, volgt de tweede stemronde tussen 18 en 30 juni. Op 1 juli wordt bekend hoe het budget wordt verdeeld.

Ondersteuning beschikbaar
Het indienen van een idee gebeurt bij voorkeur via de website van de gemeente. Daar worden initiatiefnemers via een portaal door de procedure geleid. Voor iedereen die hier hulp bij nodig heeft, of wie hulp nodig heeft bij het maken van een plan, biedt gemeente Langedijk ondersteuning. Medewerkers van het initiatieventeam zitten klaar om bij te springen. Zij zijn te bereiken via 0226 - 334433 of initiatieven@gemeentelangedijk.nl.