NOORD-SCHARWOUDE - Stichting Atrium, Stichting Kinderopvang Langedijk, Horizon Zorgcentrum en gemeente Langedijk hebben via een intentieovereenkomst uitgesproken de mogelijkheden te gaan onderzoeken naar huisvesting voor een integraal kind- en ouderencentrum. De ondertekening van de overeenkomst was op dinsdag 17 april op basisschool De Duizend Eilanden in Noord-Scharwoude.

Zorg, onderwijs en opvang slaan handen ineen
“We willen goed onderwijs en opvang voor alle kinderen, dicht bij huis. Hoe mooi is het dan als opa en oma om de hoek verzorgd kunnen worden of kunnen wonen”, aldus Gea Koops, bestuurder van Stichting Atrium. Het plan om De Duizend Eilandenschool en Mariaschool uit Noord-Scharwoude per augustus 2018 te laten fuseren werd eerder al bekend gemaakt. Horizon Zorgcentrum en Stichting Atrium hebben elkaar gevonden in het idee om ouderenzorg te combineren met onderwijs en kinderopvang. Dit in het kader van het creëren van gezamenlijke maatschappelijke meerwaarde voor de dorpskern Noord- Scharwoude. Ook is er sprake van een toenemende vraag naar huisvesting voor ouderen. Hieruit is het plan ontstaan voor een integraal kind- en ouderencentrum. “We kijken waar de kansen liggen om ieders leefwereld te verrijken”, zegt Monique Mul, directeur van Stichting Kinderopvang Langedijk.

De plannen passen in het strategisch integraal onderwijshuisvestingsplan (SIHP) dat in 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad. Er zijn meerdere overleggen geweest tussen gemeente en schoolbesturen: “We zijn met elkaar gaan kijken waar de mogelijkheden liggen,” zegt wethouder Onderwijs, Gerard Rep.

Naast de Duizend Eilandenschool en de Mariaschool is er in Noord-Scharwoude nog een basschool, De Wijde Veert. Het schoolbestuur van De Wijde Veert, De Blauwe Loper, wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent het onderzoek en ondersteunt deze ontwikkelingen in het belang van kansengelijkheid voor alle leerlingen van het dorp.

Intentieovereenkomst
De wens, zoals beschreven in de intentieovereenkomst, is om voor de zomervakantie van 2018 overeenstemming te bereiken over de voorkeurslocatie. Stichting Atrium, Horizon Zorgcentrum en Stichting Kinderopvang Langedijk voeren de regie van het onderzoek. De gemeente vervult een faciliterende rol. Er zal nu verder worden gekeken naar de leidende visie en wat er nodig is om die visie vorm te geven.