HEERHUGOWAARD - Op woensdag 30 oktober komt de Fusieraad Langedijk&Heerhugowaard voor het eerst bijeen om te praten over hoe de naam van de nieuwe gemeente tot stand komt. Voorop staat dat de inwoners van Langedijk en Heerhugowaard betrokken worden bij de keuze voor een naam. De colleges van Langedijk en Heerhugowaard leggen daarvoor twee varianten voor aan de Fusieraad.

Bij de eerste variant wordt de naam Dijk en Waard aan de inwoners voorgelegd met de vraag of zij daarmee kunnen instemmen. De naam Dijk en Waard is naar voren gekomen bij een eerder gehouden peiling door het Noord-Hollands Dagblad (NHD) en kan daarmee beschouwd worden als publieksfavoriet.

Bij de tweede variant worden aan de inwoners zes namen voorgelegd: Dijk en Waard, Heerhugowaard, Langedijk, Langedijk & Heerhugowaard, Scharwouderland en ten slotte Waard en Langedijk. Bij de selectie van deze voor te leggen namen hebben de colleges van Langedijk en Heerhugowaard zich laten leiden door historische verbondenheid en herkenbaarheid. Daartoe is ook advies ingewonnen bij de adviescommissie aardrijkskundige namen van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundige Genootschap (KNAG).

Gemeenteraden besluiten over variant voor proces naamgeving
De Fusieraad brengt op 30 oktober advies uit welke variant de voorkeur heeft van deze raad. De vergadering van de Fusieraad start om 20.00 uur in het gemeentehuis van Langedijk aan de Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude. Aansluitend vindt in beide gemeenteraden afzonderlijk besluitvorming plaats. Ook deze vergaderingen zijn in het gemeentehuis van Langedijk en starten naar verwachting om 21.00 uur.

Fusieraad in aanloop naar herindeling
De Fusieraad komt voor de eerste keer bijeen. De fusieraad bestaat uit de 52 leden van de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard en bereidt de voorgenomen fusie voor. De Fusieraad heeft geen besluitvormende bevoegdheid, maar een adviserende functie naar beide gemeenteraden. De fusieraad bespreekt in een gezamenlijke bijeenkomst oriënterend en meningsvormend onderwerpen die relevant zijn voor beide gemeenten in de aanloop naar de feitelijke herindeling. Fusieraadvergaderingen zijn openbaar en kunnen ook via de gemeentelijke websites worden gevolgd.