DIJK EN WAARD - Wat doe je als je voor één dag de baas van Dijk en Waard bent? Leerlingen van vijf middelbare scholen zijn dat op woensdag 29 maart. Die avond zijn ze de gemeenteraad tijdens de jongerengemeenteraad. Zij gaan in discussie over een onderwerp en dienen moties in. Op deze manier maken zij kennis met de lokale politiek. Ook leren ze voor hun standpunt uit te komen, te luisteren naar elkaar en ervaren ze dat het belangrijk is om te weten waar de raad over praat.


Leerlingen van het Huygens College, Trinitas College Johannes Bosco, Trinitas College Han Fortmann, Vonk en Jan Arentsz doen mee. Op school, bij het voorbereiden en tijdens de avond krijgen zij hulp van hun leerkracht en een raadslid of fractievertegenwoordiger.

In discussie over wonen

Tijdens de jongerengemeenteraad is elke school een fractie en elke leerling een raadslid. Eerst gaan ze in discussie over of het bouwen van woningen ten koste mag gaan van onze groene omgeving. Elke fractie geeft een standpunt over dit onderwerp. En ze kunnen vragen stellen aan elkaar

Ideeën over Dijk en Waarders ontmoeten

Daarna delen ze hun moties over hoe mensen in Dijk en Waard elkaar kunnen vinden, ontmoeten en zich een échte Dijk en Waarder gaan voelen. De motie die wordt aangenomen komt op de agenda van de raad. Zo kan het dus zijn dat het college aan de slag gaat met het idee van de leerlingen.

Op zoek naar de beste debater en fractie

Naast dat het leuk en leerzaam is voor de leerlingen en de raad, zijn er ook prijzen te winnen. Er is een jury die kijkt wie deze avond de beste debater en de beste fractie is

Kom naar de jongerengemeenteraad

De jongerengemeenteraad is op woensdag 29 maart, van 19.00 tot 21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Kom naar de jongerengemeenteraad, moedig de jongeren aan en luister naar wat ze te zeggen hebben. Of kijk mee via de livestream HIER