HEERHUGOWAARD - De jongerenraad, bestaande uit leerlingen uit Langedijk en Heerhugowaard, kwam maandag bijeen in het gemeentehuis van Heerhugowaard.

Deze jongeren gaan het gemeentebestuur van Langedijk voortaan het hele jaar door (gevraagd en ongevraagd) adviseren. En niet, zoals nu nog het geval is, één keer per jaar. Dit hebben de jonge politici in een motie aangenomen. 26 studenten van het Trinitas College (Heerhugowaard), het Jan Arentz (Langedijk) vormden maandag de Jongerengemeenteraad. De jongerenraad is een initiatief om jongeren vroegtijdig en op een educatieve manier kennis te laten maken met de lokale politiek.


De tienkoppige fractie van Jan Arentz werd gekozen als beste fractie: ‘Jullie lieten horen dat jullie je goed voorbereid hadden en een goed oor hadden voor argumenten van anderen’, liet de jury weten onder leiding van het provinciale statenlid Marcel Steeman. Daan Pheijffer van Trinitas College werd gekozen tot beste fractielid: ‘Je reageert al heel volwassen op anderen en doet dat op een scherpe manier.’

Havenplein en Stationsplein
De jongeren spraken over de inrichting van het Havenplein in Langedijk en het Stationsplein in Heerhugowaard, straks samen het hart van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. De fractie van Jan Arentz maakte zich sterk voor een multifunctionele inrichting van het Havenplein met een evenemententerrein voor onder andere muziekoptredens, een voetbalkooi en een speelterreintje voor kinderen. Daarvoor moest dan wel het huidige cafetaria ’t Haventje verplaatst worden naar bijvoorbeeld de loodsen aan de rand van het plein. De twee fracties (havo en vwo) van het Trinitas College plaatsten daar kritische kanttekens bij: hoe moet dat met de verkeersafwikkeling? Wie gaat dat betalen? En is er wel voldoende ruimte voor zoveel functies? Het Stationsplein moet groen worden met gezellige horeca vond de fracties van het Trinitas. Daarover was weinig discussie.

De voltallige jongerenraad vindt dat jongeren te weinig betrokken zijn bij de gemeente en de politiek. Een permanente jongerenvertegenwoordiging zou daarbij kunnen helpen. De leden daarvan zouden door jongeren gevoed moeten worden met ideeën via een app. Een motie van die strekking werd aangenomen. De fractie van Jan Arentz steunde die motie niet. Zij wilden een beperkte adviesgroep met jongeren tot 18 jaar. Een motie met die inhoud haalde het overigens niet.