DIJK EN WAARD - Dijk en Waard heeft de ambitie om in het hart van de gemeente een uniek landschapspark te realiseren: Kanaalpark Dijk en Waard. Het is een bijzonder gebied met een rijke historie. Een park om natuur en historie te ontdekken, te sporten en cultuur te beleven, rust te vinden en mensen te ontmoeten. De gemeente wil de aantrekkingskracht van Kanaalpark aanzienlijk vergroten.

Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard hebben op dinsdag 9 mei het Programmaplan Kanaalpark vastgesteld. Dit plan maakt duidelijk hoe Kanaalpark Dijk en Waard kan doorgroeien naar een landschapspark van formaat. In het programmaplan staan meer dan 40 projecten die in de periode tot 2035 worden uitgevoerd. De gemeenteraad neemt hierover in juli een besluit.

Het Kanaalpark is een aaneengesloten park rondom het Kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn, tussen fietsbrug de Krul en de spoorbrug Bolbrug. Kanaalpark verbindt enerzijds het open landschap van Langedijk en anderzijds het openbaar vervoerknooppunt van Heerhugowaard.

Verbinden, vergroenen, versterken


De ambitie is om van Kanaal een landschapspark van formaat te maken. De gemeente wil dit doel bereiken door te verbinden, te vergroenen en te versterken. Kanaalpark verbindt de belangrijke schakels in het bestaande natuurnetwerk van Dijk en Waard: het Geestmerambacht, Groene Loper, Park van Luna en het Oosterdel. De gemeente wil wijken met elkaar en met Kanaalpark verbinden door bruggen te bouwen over het kanaal en over de provinciale weg N242.

Het vergroenen staat voor meer biodiversiteit, om het leefgebied voor planten en dieren te vergroten, en voor een gezonde leefomgeving voor de inwoners. En de gemeente versterkt verschillende plekken voor meer natuurbeleving en maakt ze geschikt voor een breder palet aan activiteiten. Het park wordt een goed bereikbaar gebied in de stad waar inwoners naartoe gaan voor ontspanning, inspanning en verblijf.

Gebiedsvisie

De gemeenteraad heeft in september 2022 de Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard-Kanaalpark vastgesteld. Tevens heeft de raad de opdracht gegeven om deze visie verder uit te werken tot een programmaplan. De gebiedsvisie is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners en vele andere partijen. Met hen is bepaald wat we met Kanaalpark willen en hoe we dat willen bereiken.

In dit programmaplan zijn de ambities van de gebiedsvisie vertaald naar circa 40 concrete projecten voor de periode 2023-2035. Projecten die de aantrekkingskracht van Kanaalpark vergroten door te verbinden en te vergroenen en te versterken.

De projecten vormen samen het programma Kanaalpark. De gemeente voert hierover de regie en zoekt daarbij de samenwerking met organisaties, ondernemers, inwoners en andere overheden om samen het mooiste Kanaalpark te realiseren.