LANGEDIJK - Gemeente Langedijk wil per dorp (kern) de betrokkenheid van inwoners vormgeven. Doel is de behoeften van de inwoners, organisaties en ondernemers in kaart brengen en samen met hen komen tot dorpsvisies. Hetzelfde doet de gemeente Heerhugowaard in haar wijken. Dat is nodig in de aanloop naar de fusie met Heerhugowaard in 2022.

Het kernenbeleid is onderdeel van het onlangs door de twee gemeenteraden vastgestelde herinrichtingsontwerp van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Hiermee willen de twee gemeenten de leefbaarheid voor nu en in de toekomst behouden of versterken, benadrukken de wethouders Nils Langedijk van Langedijk en John Does van Heerhugowaard.

Nieuwe manieren
Volgens Langedijk is het Kernenbeleid niet nieuw maar wel aan revisie toe. “Vroeger hoorden we via de dorpsplatforms in alle dorpen in Langedijk wat er speelde en leefde onder de bevolking. De gemeente heeft nu minder dorpsplatforms, mede omdat de animo om hierbij aan te schuiven is afgenomen. Verder telt Heerhugowaard weinig wijkplatforms waardoor het contact met de inwoners best een opgave is. Daarom zoeken we naar nieuwe manieren om onze inwoners te bereiken. Heel belangrijk, zeker nu we straks van bijna 28.000 inwoners naar ruim 83.000 inwoners gaan.”

Op welke manier deze informatie het gemeentebestuur bereikt, hangt volgens de wethouder af van wat inwoners willen. “In andere gemeenten gebeurt dit bijvoorbeeld via dorpsraden, opgeleide kernbeheerders en ambtenarenteams. Misschien moeten we denken aan een digitaal platform of moeten we de dorpsplatforms een budget geven zodat de kernen hun eigen beleid kunnen vormen. We zoeken dus een nieuwe werkvorm en alles ligt nu nog open. Het verschilt per dorp en is maatwerk. We leggen de inwoners zeker geen dictaat op.” De twee gemeenten willen op een passende manier ‘bruggen bouwen’ en de bewoners verantwoordelijkheid geven om mee te denken, te praten en te beslissen. De wethouder maakt een vergelijking met vroeger, de tijd rond 1900. “De inwoners maakten en onderhielden toen hun bruggen zelf.”

Kernenbeleid kan positief werken
Langedijk benadrukt dat hij als wethouder “natuurlijk wel regelmatig praat met inwoners, net zoals dat geldt voor de andere wethouders, burgemeester Leontien Kompier en ambtenaren”. Het kernenbeleid krijgt de komende tijd gefaseerd vorm. Allereerst vinden gesprekken plaats met de inwoners, organisaties en ondernemers van Sint Pancras, het Langedijker deel van Koedijk en Centrumwaard in Heerhugowaard. Dit als reactie op onvrede die er heerst onder een deel van deze inwoners, zo bleek onder andere tijdens inwonersbijeenkomsten over de fusie met Heerhugowaard eerder dit jaar. Ook vrezen inwoners in Langedijk dat de grotere gemeente te weinig aandacht aan de kernen gaat besteden. “We nemen deze signalen serieus. Met het intensiveren van het kernenbeleid willen we laten zien dat het ook anders kan. Hiervoor zijn wij extra gemotiveerd.” Ad Jongenelen, dorpswethouder van Sint Pancras en Koedijk, is half oktober in Sint Pancras al begonnen met een maandelijks spreekuur. Binnenkort start hij hiermee eveneens in Koedijk. “Met de inwoners gaan we kijken of dat in de andere kernen ook wenselijk is.”