LANGEDIJK - Bij de gelegenheid van het honderdjarig bestaan ontvangt Kolfsociëteit Vriendenkring uit handen van burgemeester Kompier een koninklijke erepenning. De uitreiking vindt plaats tijdens het eeuwfeest van de vereniging op zaterdag 2 november 2019 in Café de Heerlijkheid in Oudkarspel.


De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden toegekend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. (Sport)verenigingen of instellingen die minimaal 50 jaar bestaan, of een volgend meervoud van 25 jaar, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke erepenning. De kolfsociëteit Vriendenkring ontvangt deze erepenning bij de gelegenheid van het honderdjarig bestaan.

De kolfsport heeft een oude oorsprong en werd vroeger veel uitgeoefend. In 1919 werd Kolfsociëteit ‘Vriendenkring’ opgericht. Niet voor niets noemden de meeste kolfverenigingen zich een sociëteit, want naast sport was kolven ook een sociale bezigheid. Wat dat betreft is er in al die jaren niets veranderd. Ook nu is gezellig samenzijn een belangrijk onderdeel van de kolfbijeenkomsten, naast de sportieve prestatie. In Langedijk zijn er nog zes heren- en twee damesverenigingen actief. In heel Nederland zijn er nu nog 28 kolfverenigingen, waarvan het overgrote deel in Noord-Holland. Dat acht van die 28 verenigingen in Langedijk gevestigd zijn, geeft aan hoe de bijzondere en historische sport hier nog leeft.

Het eeuwfeest van kolfsociëteit Vriendenkring wordt gevierd met een receptie in Café de Heerlijkheid. Hier is ook de kolfbaan waar Vriendenkring elke woensdag haar verenigingsavond heeft.