LANGEDIJK - Acht inwoners van Langedijk ontvangen op vrijdag 26 april 2019 een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Burgemeester Kompier reikt in De Binding namens de Koning aan acht inwoners (hieronder in alfabetische volgorde weergegeven) een Koninklijke Onderscheiding uit.

De heer M.A. (Martin) Bakker (78) uit Noord-Scharwoude is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werkte van 1961 tot 1963 als Onderofficier Korporaal der Mariniers bij Korps Mariniers en was actief in Curaçao en Nederlands Nieuw-Guinea. Van 1966 tot 2001 vervulde hij de functie van kraanmachinist en leermeestermachinist. De heer Bakker was medeoprichter van Hengelsportvereniging De Schele Posch waar hij van 1963 tot 2012 de rol van penningmeester en secretaris (bestuurder) op zich nam. Van 1970 tot 2007 maakte hij deel uit van het bestuur van Vakvereniging Het Zwarte Corps, een bond voor machinisten. Daarnaast vervulde hij van 2004 tot 2011 de rol van secretaris bij de Koninklijke Nederlandse Kolfbond. Hij werkt van 1992 tot heden als secretaris/voorzitter van de Kolfsociëteit Gezellig Samenzijn in Zuid-Scharwoude en is sinds 2010 bestuurslid van de Volkstuinders Vereniging Langedijk.

De heer J.P.M. (Jos) Binnewijzend (74) uit Sint Pancras is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1992 als vrijwilliger actief bij Kanovereniging Kanowaard, een hobby- en sportvereniging voor Langedijk en Heerhugowaard. Al vanaf de bouw van de accommodatie in 1992 zet hij zich belangeloos in voor de vereniging. Zo was hij betrokken bij de totstandkoming van de gebouwen en droeg hij zorg voor de laswerkzaamheden aan de botenrekken. De heer Binnewijzend is vrijwel dagelijks aanwezig en betrokken bij de vereniging. Als lid van de Loodscommissie verricht hij het technisch onderhoud aan de materialen, installaties, de opstallen en het terrein. Daarnaast voert hij reparaties uit aan de verenigingsboten en boten van particulieren. Hij maakt zich niet alleen verdienstelijk met zijn technische handigheden, maar ook als beheerder voor het terrein. Hij is de verbindende factor tussen alle leden.

De heer N.A. (Nico) Hink (73) uit Zuid-Scharwoude is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Hink werkte tot zijn pensionering als administrateur bij NUON. Daarnaast zet hij zich van 1972 tot 1987 in als vrijwilliger bij voetbalvereniging LSVV in Zuid-Scharwoude. Daar was hij voorzitter van de Kantinecommissie en coach van de pupillen. In die periode was hij ook vier jaar voorzitter van begrafenisvereniging Barbara in Zaandam. Vanaf 1985 maakte de heer Hink deel uit van de kantinecommissie van Tennisvereniging T.C. Langedijk. Inmiddels is hij al negen jaar betrokken als lid van de Toernooicommissie. Ook zet hij zich in voor het jaarlijkse Open Veteranen Toernooi en draagt hij zorg voor de afvalscheiding. Naast zijn huidige activiteiten bij de T.C. Langedijk is hij sinds 2005 wijkcoördinator en maaltijdbezorger bij Wonen Plus Welzijn in Noord-Scharwoude en vrijwilliger bij de KBO op de afdeling in Langedijk.

Mevrouw W. (Willemien) Koning-Hoeve (53) uit Oudkarspel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Koning-Hoeve is zelfstandig ondernemer en bestuurder bij LTO Noord. Hierbij komt zij op voor de positie van vrouwelijke ondernemers in binnen- en buitenland. Zo is zij bestuurslid van de Copa Women’s Committee in Brussel (de Europese koepel van landbouworganisaties). Als deelnemer van de adviesraad van Agriterra ondersteunt zij in ontwikkelingslanden, organisaties van het platteland en het landbouwbedrijfsleven. Haar inzet is steeds gericht op het versterken van de sociale en financieel-economische positie van agrarische vrouwen. Namens de Nederlandse Vrouwenraad bij de Verenigde Naties was zij in 2017 en 2018 als vrouwenvertegenwoordiger actief. Mevrouw Wilhelmina Koning-Hoeve werkte van 2006 tot 2015 als raadslid van de gemeente Langedijk en is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Sinds 2015 organiseert zij voor de Gereformeerde Kerk in Langedijk maandelijks kerkdiensten.

Mevr. M.M. (Margreet) Ligthart-Paauw (68) uit Zuid-Scharwoude is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Ligthart-Paauw was tot haar pensioen werkzaam als docent Engels. Zij verrichte daarnaast sinds 1974 diverse activiteiten voor schaatstrainingsgroep ’t Zwanenwater op ijsbaan De Meent in Alkmaar. Ieder jaar geeft ze een zomertraining en in de winter coacht ze haar leerlingen tijdens de schaatswedstrijden. Ook draagt ze zorg voor het clubblad, berichtgeving op de website, bestellen van kleding, prijsuitreikingen en begeleiding van de jeugdtrainers bij de schaatsclinic tijdens Schagen on Ice. Mevrouw Ligthart-Pauw houdt zich ook bezig met het versturen van kaartjes in geval van ziekte, geboorte of overlijden, namens de schaatstrainingsgroep. Verder regelt ze de skeeler- en fietstraining en de benoemingen tot erelid.

Mevrouw G. (Gery) Kuilman-van der Meulen (67) uit Oudkarspel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was voorheen werkzaam als grafisch vormgever en was tussen 1979 en 2010 secretaris en penningmeester van Operettevereniging Caecilia in Noord-Scharwoude. Ze hield zich ook bezig met de posters, spandoeken en entreebiljetten voor musicalproducties. Verder werkt ze als vrijwilliger bij Kolfvereniging Onder Vrienden in Oudkarspel en voetbalvereniging LSVV in Zuid-Scharwoude. Voor deze verenigingen houdt zij zich bezig met de communicatie. Mevrouw G. Kuilman- van der Meulen was van 2008 tot 2017 als bestuurder betrokken bij de lokale en regionale afdeling van Vrouwen van Nu. Verder is mevrouw G. Kuilman- van der Meulen sinds twee jaar vrijwilliger bij Museum Broeker Veiling in Broek op Langedijk. Ze verzorgt de notulen voor de Raad van Toezicht en de opmaak van het magazine de Grote Klok van de Vrienden van de BroekerVeiling.

De heer G. (Gerrit) Oudakker (77) uit Broek op Langedijk Is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij maakte zich verdienstelijk als aanjager van innovatie in de sectoren waterbouw, waterzuivering en duurzame energiewinning. In de periode 1965 tot 2005 werkte hij voor Van Hattum en Blankevoort. Hier richtte hij zich op de innovatie van waterbouwkundige constructies, de ontwikkeling van energiewinning uit water en hielp hij bij de aanleg van een pijpleiding vanaf de Middellandse Zee naar de Dode Zee. Hij wist wetenschappers te inspireren met nieuwe visies voor duurzame ontwikkeling. Daarnaast stond hij aan de wieg van de publiek-private samenwerking in de bouwsector. Hiervoor organiseerde hij onder andere gecombineerde studiereizen naar buitenlandse voorbeeldprojecten. De heer Gerrit Oudakker van Lier is sinds 2004 gepensioneerd en is sindsdien als zelfstandig ondernemer directeur-eigenaar van Tetradon BV, en nog steeds zoekende naar innovatieve technologieën op het terrein van water.

De heer H.T.W.W. (Henk) Tromp (79) uit Zuid-Scharwoude is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werkte tot 1999 als fiscaal juridisch adviseur bij Nationale Nederlanden Levensverzekering. Van 1980 tot 1990 was hij bestuurslid van de Mariaschool in Noord-Scharwoude en sinds 1982 werkt hij als chauffeur bij Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Langedijk-Noord. De heer Tromp is sinds 1984 lid van de werkgroep Amnesty International Langedijk/Waarland. Sinds 1987 is hij verbonden bij het Gregoriaans herenkoor en sinds 1992 maakt hij deel uit van het bestuur van de gemengde zangvereniging St. Caecilia. Van 1995 tot 2006 werkte de heer Tromp als voorzitter van de Werkgroep Kerkbalans. Hij bracht onder andere het notarieel schenken onder de aandacht van de kerkgangers met als resultaat een hogere kerkbijdrage.