LANGEDIJK - Woensdag 14 februari 2018 zetten Liane Jogems en Agnes de Haan, respectievelijk voorzitter en penningmeester van kopersvereniging De Ark, hun handtekening onder een mantelovereenkomst met de gemeente Langedijk. De kopersvereniging gaat via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zes woningen realiseren in Sint Pancras. Wethouder Jan Piet Beers: “CPO biedt onder andere aan starters en jongeren een prachtige kans om een eigen huis te bouwen.”

Aanjager van het plan is Stichting WOEL Langedijk (Wonen Op Eigen Locatie). De stichting gaf in 2012 aan woningen te willen realiseren op dit terrein, waar vroeger het noodgebouw van de kerk ‘De Ark’ was gehuisvest. Het gaat om een braakliggend ‘veldje’ van ongeveer 960 m², dat eigendom is van de gemeente Langedijk. Wim Dekker, secretaris van Stichting WOEL: “We zijn in Langedijk gestart met CPO om meer kansen voor starters te creëren op de woningmarkt. Bij CPO zijn de kopers gezamenlijk opdrachtgever, er is dus geen projectontwikkelaar bij betrokken. Daardoor kunnen de woningen goedkoper worden gerealiseerd. Daarnaast hebben de deelnemers veel zeggenschap over hoe de woningen eruit komen te zien.”

Eigen ideeën

Begin 2016 werd onder begeleiding van de Stichting WOEL de kopersvereniging ‘De Ark’ opgericht. In augustus 2017 was de kopersvereniging compleet en kon het traject met de gemeente worden voortgezet. Dekker: “Het was een proces van vallen en opstaan. Het was namelijk voor zowel de gemeente als voor ons geheel nieuw. Ook haakten regelmatig aspirant-kopers af. Maar nu zijn er zes kopers die gezamenlijk dit avontuur willen aangaan. Heel leuk om te zien hoe enthousiast zij zijn.” Wethouder Beers: “Ik heb veel waardering voor het doorzettingsvermogen van Stichting WOEL en de deelnemers. Voor de gemeente was dit een pilot en die is mijns inziens goed geslaagd. Ik vind het heel fijn dat er op deze manier meer woningen beschikbaar komen voor starters en dat de kopers -bijna allemaal jonge mensen uit Sint Pancras – de woningen kunnen vormgeven naar hun eigen ideeën. Ik ben heel benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. Wellicht kunnen we als gemeente meer locaties vrijmaken voor dit soort projecten.”

Aanpassing bestemmingsplan

Inmiddels is een stedenbouwkundig plan opgesteld door Bouwbureau Tauber, dat voorziet in twee blokjes van drie rijwoningen. Voordat de bouw kan starten, moet het bestemmingsplan nog gedeeltelijk worden aangepast. Belanghebbenden hebben dan nog de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen. Pas na vaststelling van het aangepaste bestemmingsplan door de gemeenteraad kunnen stappen worden gezet voor het bouwrijp maken van de locatie en het realiseren van de woningen.