LANGEDIJK - Dinsdagavond 29 oktober vond het ‘Kruispuntenoverleg’ plaats in het kader van het project ‘Herstel verbinding Achterburggracht / Machinesloot’.

In de praktijk van tandarts Blokhuis hield Ontwerpbureau B + B voor omwonenden en leden van de klankbordgroep tweemaal een presentatie over het voorlopig ontwerp van de bruggen, de inpassing van de bruggen in de omgeving en de inrichting van de openbare ruimte. Daarna gingen medewerkers en aanwezigen met elkaar in gesprek. Ook konden de omwonenden op een formulier hun reactie achterlaten. Veel opmerkingen gaan over parkeren, aanlegplaatsen en het ontwerp van de brugleuningen. B + B neemt deze reacties mee in het verdere ontwerp. Gezamenlijk komen we tot het best mogelijke ontwerp!