LANGEDIJK - In Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen.

Ook in Langedijk staan we stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, slachtoffers van latere conflicten en vredesmissies. De herdenking vindt traditiegetrouw plaats in Noord Scharwoude en in Sint Pancras.

In Noord-Scharwoude wordt om 19.00 uur een bijeenkomst gehouden in het Kloosterhof aan de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude. Hier wordt door verschillende personen het woord gevoerd en een gedicht voorgedragen. De muzikale leiding is in handen van Bert Rootmensen. Aansluitend wordt er gelopen naar het monument ‘De Stier’ aan de Louise de Colignystraat voorafgegaan door een omfloerste trom. Daar wordt na een kort woord van welkom om precies acht uur twee minuten stilte gehouden en het Wilhelmus gezongen met begeleiding van Harmonie Excelsior. Vervolgens worden kransen en bloemen gelegd, met hulp van de scouts, door het Gemeentebestuur, het Centraal Oranje Comité, Nederlandse veteranen, Rode en Groene Baretten, namens de familie Zijp, scholieren en lopers van het bevrijdingsvuur, na de plechtigheid gaan zij naar Wageningen en zullen de volgende dag met het vuur terug keren. Tot slot vindt er een rondgang plaats rondom het monument en is er voor iedereen gelegenheid om bloemen te leggen. Voor wie wil is er daarna gelegenheid om nog wat na te praten en elkaar te ontmoeten in het Kloosterhof rondom een kopje koffie of thee.

In Sint Pancras wordt om 19.00 uur een bijeenkomst gehouden in de Regenboogkerk aan de Bovenweg. Voorganger is ds. Rob Basten en burgemeester L. Kompier zal namens de gemeente spreken. Om half acht vertrekt vanaf de kerk een stille tocht, voorafgegaan door een omfloerste trom. Aangekomen bij het monument ter hoogte van het spoor, is er muziek van muziekvereniging Aurora. Na een woord van welkom zullen kinderen een gedicht voordragen. Als het taptoe signaal klinkt zal er twee minuten stilte gehouden worden. De stilte wordt verbroken door het zingen van het Wilhelmus. Vertegenwoordigers van de gemeenten Langedijk en Alkmaar, evenals vertegenwoordigers van diverse lokale organisaties, waaronder de Dorpsraad, de Historische Vereniging van Sint Pancras en de Historische Vereniging Oudorp, zullen een krans leggen. Ook de lopers van het Bevrijdingsvuur zullen aanwezig zijn. Na de plechtigheid gaan zij naar Wageningen en hopen de volgende dag met het vuur terug te keren. Na het leggen van bloemen door de kinderen is er gelegenheid voor iedereen om bloemen te leggen. Voor wie wil is er daarna gelegenheid om nog wat na te praten en elkaar te ontmoeten in kerkelijk centrum de Regenboog rondom een kopje koffie of thee.

De inwoners van de gemeente wordt verzocht om vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen. Vlagaanwijzingen zijn eveneens op genoemde website te vinden. Nadere informatie: zie www.langedijkherdenkt.nl