LANGEDIJK - Gemeente Langedijk maakt werk van duurzaamheid. Zij stimuleert duurzaam bouwen en maakt werk van aardgasvrij en energieneutraal wonen. Het doel is om in 2035 CO2-neutraal te zijn.


De gemeente richt zich op nieuwbouwprojecten. Verder zijn er interessante kansen voor mensen die hun eigen huis energiezuinig of zelfs energieneutraal willen maken. Daarvoor heeft de gemeente in het Duurzaam Bouwloket een partner gevonden. Bij het Duurzaam Bouwloket, te vinden op www.duurzaambouwloket.nl, werken onafhankelijke deskundigen om particulieren en bedrijven te helpen met energiebesparing. Zij krijgen onder andere persoonlijk advies en een overzicht van alle subsidiemogelijkheden op energiebesparing. Ook kunnen ze zelf een subsidiecheck doen. Een aardig onderdeel van de website zijn de ervaringen van bewoners met het energiezuinig maken van hun woning en de hulp die ze daarbij kregen van het Duurzaam Bouwloket. Ook geeft de website voorbeelden van woningen in Langedijk waar maatwerkadviezen zijn gegeven.

Ventilatie

Duurzaam Bouwloket geeft onder andere tips over ventilatie van uw woning. Bespaar energie en geluidshinder door bijvoorbeeld uw oude ventilatiebox te vervangen door een exemplaar met een gelijkstroommotor. En bewijs, indien nodig, uw gezondheid een dienst door het aanbrengen van voldoende ventilatieroosters en het reinigen van luchtkanalen. Bij onvoldoende natuurlijke ventilatie van uw woning kan mechanische ventilatie een uitkomst zijn. Verder vindt u op de website bijvoorbeeld informatie over het opwekken van eigen energie en duurzaam verwarmen en koelen. Het Duurzaam Bouwloket is te vinden op www.duurzaambouwloket.nl en is telefonisch bereikbaar via 072 - 7433956.