LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD - “We willen door samenwerking synergie en meerwaarde bereiken.” Met deze woorden ondertekenden vier wethouders van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard op 14 februari de bestuursovereenkomst ‘Samen aan de slag’. In deze overeenkomst geven beide gemeenten aan, dat zij tot een gezamenlijke visie voor de ontwikkeling van het stationsgebied in Heerhugowaard willen komen.

De overeenkomst werd getekend door twee wethouders van Langedijk, Nils Langedijk en Ad Jongenelen, en twee wethouders van Heerhugowaard, Monique Stam en John Does. Langedijk en Heerhugowaard vormen een gezamenlijke ‘Bestuursgroep’, bestaande uit twee wethouders en een leidinggevende van beide gemeenten. De Bestuursgroep heeft als taak om tot een gezamenlijke visie te komen op de verdere ontwikkeling van het stationsgebied, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan de omgeving, waaronder het Oosterdelgebied. Wethouder Langedijk: “De samenwerking biedt kansen om de cultuurhistorische waarden van Langedijk te borgen en te versterken. Ook staat in de overeenkomst dat de ontwikkeling van het stationsgebied als OV-knooppunt wordt gezien als een gedeelde opgave. Betere bereikbaarheid van Heerhugowaard en Langedijk met het OV draagt bij de duurzaamheidsdoelstellingen van onze beide gemeenten.” Wethouder Stam vult aan: “Wij hebben als Heerhugowaard een belangrijke opgave als het gaat om woningbouw en betere bereikbaarheid via het OV. Ik ben ervan overtuigd dat de plannen zodanig kunnen worden ontwikkeld, dat recht wordt gedaan aan de belangen van beide gemeenten.” Volgens wethouder Jongenelen is dit document het eerste document dat door Heerhugowaard en Langedijk is ondertekend. “De eerste serieuze stap op weg naar een fusie tussen onze gemeenten.”