LANGEDIJK - “Het is een van de grote opgaves van onze tijd: van het gas af”, stelt wethouder duurzaamheid Nils Langedijk van Gemeente Langedijk. “We hebben grote ambities en zijn als gemeente al goed op weg met twee wijken die gasvrij zijn. Nu zetten we de volgende stap richting een aardgasvrije gemeente.”

Na de zomervakantie start namelijk een onderzoek naar de mogelijkheden voor gasvrij wonen binnen Langedijk. In het onderzoek bekijkt adviesbureau DWA welke duurzame alternatieven voor aardgas kunnen worden ingezet in de verschillende buurten van de gemeente. Dit kan onder meer gaan om de aansluiting op het warmtenet of om geheel elektrische woningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp om het huis te verwarmen.

Daarnaast bestudeert het adviesbureau welke buurten als eerst in aanmerking komen voor aardgasvrij wonen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het vervangen van bestaande gasleidingen of grootschalige renovatie van huurwoningen.

Met deze stappen richting gasvrij wonen, wil Langedijk meewerken aan de landelijke ambitie om in 2050 volledig van het gas af te zijn. Ook sluit het aan bij de visie van de gemeente om in 2035 CO2-neutraal te zijn, zoals opgenomen in het Bestuursakkoord 2018-2022 ‘De vaart in Langedijk’.

Hoewel wethouder Langedijk voorziet dat deze torenhoge ambities niet van de een op de andere dag gerealiseerd kunnen worden, moedigt hij individuele initiatieven die inwoners nu al willen nemen aan: “Mensen kunnen nu beginnen met het verduurzamen van hun woning, zoals het aanbrengen van isolatie. Alle oplossingen die leiden naar CO2-neutraliteit juich ik toe. Verduurzaming is namelijk geen keuze, het moet gebeuren. We hebben daarvoor pioniers hard nodig. Mensen kunnen voor onafhankelijk advies terecht bij het Duurzaam Bouwloket.”