LANGEDIJK - Het college van B&W van gemeente Langedijk heeft besloten de antikraakperiode in het voormalige gemeentehuis aan de Vroedschap 1 in Zuid-Scharwoude met 2 jaar te verlengen. Daarnaast is een groter aantal bewoners toegestaan, ongeveer 20. Hiermee komt gemeente Langedijk tegemoet aan de woonbehoefte.

Nadat de ambtelijke organisatie van gemeente Langedijk het voormalige gemeentehuis begin september 2019 verliet, is het gebouw voor 6 maanden voor antikraak in gebruik gegeven aan 6 bewoners. Het besluit om het aantal antikraakbewoners te verhogen van 6 naar circa 20 mensen komt tegemoet aan de volkshuisvestelijke behoefte. Een groter aantal inwoners toestaan via antikraak acht het college niet beheersbaar. Met de nieuwe bewoners worden tijdelijke antikraak-bruikleenovereenkomsten van maximaal 2 jaar gesloten. Na 2 jaar is er naar verwachting meer duidelijkheid over de definitieve invulling van het gebouw.

Tegen kraak, vandalisme en schade
Het college noemt de ervaring met het antikraakgebruik zeer positief. Verder is antikraak de meest gangbare vorm van leegstandbeheer, toegepast om het gebouw te behoeden tegen kraak, vandalisme en schade. Dat gebeurt ook in andere leegstaande gemeentehuizen.