LANGEDIJK - In heel Langedijk geldt een aanlijnplicht voor honden. Het college stelde op dinsdag 16 januari een Hondenbeleid vast. Hierin zijn gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen. Ook wordt in het hondenbeleid aangegeven welke voorzieningen het college wil realiseren voor hondenbezitters en welke plichten hondenbezitters hebben. Het hondenbeleid ligt 6 weken ter inzage, van 31 januari 2018 tot 15 maart 2018. In die periode kunnen inwoners hun reactie op het hondenbeleid geven.

Het Hondenbeleid wil ervoor zorgen dat hondenbezitters en niet-hondenbezitters naast en met elkaar en zonder last van elkaar van de leefomgeving gebruik kunnen maken. Hiervoor is duidelijkheid over de regels nodig. Inwoners kunnen tot 15 maart 2018 reageren op het Hondenbeleid zoals het nu wordt voorgesteld. Het beleid is in te zien in de hal van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tevens ligt het beleid in de bibliotheek Langedijk, Bosgroet 4 te Zuid Scharwoude, het Behouden Huis, Dorpstraat 850 te Oudkarspel en Dorpshuis De Geist, Vinkenlaan 7 te Sint Pancras. Ook is het digitaal te raadplegen via internet op https://www.gemeentelangedijk.nl/Inwoners/Wonen/Honden_in_Langedijk.

U kunt uw schriftelijke inspraakreactie sturen via de mail aan info@gemeentelangedijk.nl onder vermelding van “reactie hondenbeleid”, of schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG te Noord-Scharwoude.

Voorzieningen

Honden moeten vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening Langedijk 2017 (APV) altijd aangelijnd zijn. Daarom is het nodig om gebieden aan te wijzen waar honden mogen loslopen en los kunnen spelen en rennen. Deze gebieden moeten veilig ingericht worden voor honden en hun baasjes, maar ook voor de andere gebruikers van de openbare ruimte. In het hondenbeleid zijn de kosten daarvoor opgenomen. Behalve de inrichting en bebording van de losloopgebieden wil het college ook meer prullenbakken plaatsen. Vanuit de APV geldt namelijk opruimplicht van hondenpoep overal in Langedijk, ook in losloopgebieden.

Investering

Onlangs bracht de gemeenteraad het tarief van de hondenbelasting voor hondenbezitters terug tot nul euro. De voorzieningen die het college nu voorstelt kunnen daarom niet worden betaald uit de hondenbelasting. Het college vraagt de gemeenteraad om een budget voor die investeringen.

Opdracht van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Langedijk heeft op 8 november 2016 een motie aangenomen om Hondenbeleid op te nemen in de programmabegroting. De opdracht was om een beleid op te stellen, waarin de aanlijn-, verbod-, uitlaat- en losloopgebieden binnen en buiten de bebouwde kom beschreven staan, zodat het voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag.

Reden voor het opnemen van hondenbeleid in de programmabegroting is dat het hebben van een hond als huisdier veel positieve invloed heeft op de gezondheid, het ervaren van welzijn en veiligheid en op de sociale samenhang in onze leefomgeving.