HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - Het college van Langedijk en het college van Heerhugowaard hebben beide dinsdag 7 april 2020 tijdens de wekelijkse collegevergadering besloten te komen tot extra steunmaatregelen voor ondernemers, verenigingen en sociale, culturele en maatschappelijke instellingen die nadelige financiële gevolgen ondervinden van de Corona-crisis.


De maatregelen zijn een vervolg op maatregelen die de twee gemeenten op 24 maart jl. namen. Zij kondigden toen aan een uitstelmogelijkheid van lokale belastingen voor ondernemers, zoals overeengekomen met Cocensus. Beide colleges beseffen dat deze tegemoetkomingen slechts een kleine handreiking zijn in deze crisissituatie. Zij willen hiermee hun betrokkenheid tonen en aangeven dat de zorgen worden gedeeld.

Landelijke maatregelen
Het kabinet heeft tijdens persconferenties op 17 maart en 31 maart bekendgemaakt dat is besloten om uitzonderlijke economische maatregelen te nemen vanwege het coronavirus. Doel is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Deze maatregelen zijn gepubliceerd en als nieuwsbericht te lezen op de website www.rijksoverheid.nl.

Regionale maatregelen
Op 2 april 2020 heeft de Veiligheidsregio een noodverordening afgekondigd. Hierin zijn de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor ons gebied vormgegeven. Besloten is om het verbod op het openhouden van de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zowel op of bij vakantieparken, kampeerterreinen als op of bij parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden toe te voegen aan de noodverordening, eerder vastgesteld op 26 maart. Ook de eerder genomen besluiten tot aanwijzing van verboden gebieden voor kampeerterreinen en slaap- en strandhuisjes zijn nu opgenomen in de noodverordening. Daarnaast is een aanwijzingsbesluit vastgesteld. Hierdoor kunnen toezichthouders optreden op grond van de huidige Noodverordening.

Regionaal ontstaan initiatieven om ondernemers te steunen en te begeleiden. Ondernemers kunnen terecht bij het 'Corona-loket' (www.kvk.nl). Ook hebben diverse regiogemeenten in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf NHN een forum voor ondernemers gestart en is een website opgezet. Daarnaast is er een loket waar ondernemers vragen kunnen stellen. Dit is een regionaal platform om informatie op te nemen met een doorlink naar de juiste instanties en regelingen (zie ook nhn.nl/coronavirus).

Lokale maatregelen
In Langedijk en Heerhugowaard zijn, net als in diverse andere gemeenten in de regio Holland boven Amsterdam, verschillende extra (steun)maatregelen genomen om ondernemers, verenigingen en sociale, culturele en maatschappelijke instellingen te helpen die gevolgen ondervinden van de Corona-crisis. De beide gemeenten willen de lasten en zorgen van deze partijen op korte termijn verder verlichten.

De maatregelen waartoe gemeenten Langedijk en Heerhugowaard op 7 april besloten:

1. Het geven van uitstel van betaling aan ondernemers, verenigingen en sociale, culturele en maatschappelijke instellingen voor diverse facturen.
Het betreft uitstel van betaling van:

  • leges en marktgelden;
  • de huur voor het gebruik van gemeentegrond;
  • de huur voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen.

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard blijven facturen sturen aan ondernemers, verenigingen en instellingen, die situatie verandert dus niet. Bij de factuur wordt aangegeven dat zij de mogelijkheid hebben om deze factuur per 1 juli te betalen. Ondernemers, verenigingen en instellingen die geen of beperkt hinder ondervinden van deze crisis kunnen hun factuur zoals gebruikelijk betalen.

2. Aanvragers van evenementen die voor 1 juli 2020 zouden plaatsvinden, maar vanwege de corona-crisis niet doorgaan, kunnen hun leges terugkrijgen.

Hiervoor bieden de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard de aanvragers de volgende mogelijkheden:
  • Indien het evenement is afgelast en later dit jaar niet wordt ingehaald, krijgen de aanvragers de betaalde leges terug.
  • Indien een evenement is afgelast, maar de organisator wil het evenement later dit jaar nog organiseren, dan krijgt de aanvrager niet de betaalde leges terug. Maar de betreffende gemeente Langedijk of Heerhugowaard heft dan niet opnieuw leges voor de nieuw benodigde evenementenvergunning voor het evenement later dit jaar.
  • Voor evenementen die (vooralsnog) doorgaan, of later dit jaar worden ingehaald, geldt ook dat de aanvragers voor 1 juli 2020 de factuur niet hoeven te betalen.
  • Aanvragen voor evenementen die plaats zouden vinden voor 1 juni 2020, maar waarvoor nog geen vergunning is verleend, worden kosteloos buiten behandeling gesteld.
De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn terughoudend met het verplaatsen van evenementen naar later dit jaar. Het is nog onduidelijk of er na 1 juni nog steeds beperkingen gelden voor evenementen. Daarnaast is het voor de Veiligheidsregio niet uitvoerbaar om alle uitgestelde evenementen in de regio opnieuw te beoordelen.

3. Het heffen van leges voor het verlenen van een Omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten op het perceel van een onderneming wordt uitgesteld tot 1 juli 2020.
Dit heeft betrekking op aanvragen voor omgevingsvergunningen die voor 1 april 2020 zijn ingediend.

Indien ondernemers, verenigingen en instellingen specifieke vragen hebben over de bovenstaande maatregelen, dan kunnen ze contact opnemen met de betreffende gemeente.

Maatregelen van 24 maart 2020
Op 24 maart deden de colleges van Langedijk en Heerhugowaard een eerste handreiking aan ondernemers. Het bestond onder andere uit de uitstelmogelijkheid van lokale belastingen. Met Cocensus (gemeentelijke belastingdienst) zijn maatregelen afgesproken hoe wordt omgegaan met de lokale heffingen voor ondernemers:

  • Het uitstellen van de belastingheffing aan ondernemers tot 1 juli 2020.
  • Pas in de tweede helft van het jaar over te gaan tot aanmanen bij het niet tijdig voldoen van de gemeentelijke belastingen;
  • Pas in de tweede helft van het jaar weer aanslagen naar ondernemers te sturen.
Indien ondernemers specifieke vragen hebben over betaling van de belastingen dan kunnen zij telefonisch contact opnemen met de afdeling Invordering van Cocensus. Op de website www.cocensus.nl staan contactgegevens vermeld.

Meer informatie over uw situatie?
Ondernemers kunnen voor alle andere ondernemersvragen terecht bij 'Corona-loket' van de Kamer van Koophandel. Dit loket is bereikbaar via telefoonnummer 0800-2117. Ook kunt u hier meer informatie vinden over diverse landelijke steunmaatregelen die zijn aangekondigd door het Rijk. Voor de gebruikelijke praktische vragen kunnen ondernemers contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de betreffende gemeente (Gemeente Langedijk: 0226-334433/ Gemeente Heerhugowaard: 14 072).

Actuele informatie
Op de gemeentelijke websites is een rubriek ingericht met actuele informatie met betrekking tot het coronavirus en de maatregelen die vanuit het rijk zijn opgenomen. Ook wordt aangegeven waar inwoners en ondernemers met vragen terecht kunnen. De website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe berichten.