LANGEDIJK - Directeur-Generaal van het ministerie BZK Chris Kuijpers en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Ilse Zaal hebben op 14 augustus een werkbezoek gebracht aan Langedijk. Aanleiding was het herindelingsadvies voor de fusie van Langedijk en Heerhugowaard dat met een positief advies door de provincie naar het ministerie is gestuurd.

De delegatie sprak onder andere met voor- en tegenstanders van de fusie uit de kernen Sint Pancras en Koedijk

In de procedure van herindelingsvoorstellen van gemeenten is het gebruikelijk dat bestuurders van de betrokken gemeenten daarover overleg hebben met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Na een ontvangst en presentatie door de burgemeesters Leontien Kompier en Bert Blase van beide gemeenten waren er gesprekken met inwoners van Sint Pancras en Koedijk: twee kernen waar voor- en tegenstanders van de fusie zienswijzen hebben ingediend die onderdeel uitmaken van het herindelingsadvies.

'Het waren prettige en soms ook pittige gesprekken', zegt burgemeester Leontien Kompier. 'Voor ons en de provincie waren de argumenten voor en tegen natuurlijk niet nieuw. Maar het is goed dat we het er op deze manier in dit gezelschap nog eens over kunnen hebben.'

Ook de inwoners hebben het gesprek gewaardeerd. 'We hebben onze standpunten nu ook persoonlijk goed naar voren kunnen brengen. Het is nu afwachten wat de Tweede en Eerste Kamer zullen besluiten.'

Gemeenteraadsverkiezingen in november 2021
Voor herindelingsvoorstellen moet een herindelingswet worden gemaakt. Daarover besluiten de Tweede en Eerste Kamer. Die procedure vindt einde 2020/ in de eerste helft van 2021 plaats. Als beide Kamers positief besluiten kunnen in november 2021 verkiezingen worden gehouden voor een gemeenteraad voor de nieuwe gemeente. Op 1 januari 2022 is de nieuwe gemeente Dijk & Waard dan een feit.