LANGEDIJK - De gemeente Langedijk heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders (B&W). In een raadsvergadering op dinsdag 8 mei 2018 werden vier wethouders benoemd en beëdigd.

De wethouders zijn Jasper Nieuwenhuizen, Nils Langedijk, Ad Jongenelen en Marcel Reijven. Zij zijn tot het college toegetreden namens respectievelijk VVD, Hart voor Langedijk/D66, Dorpsbelang Langedijk en PvdA. Deze partijen vormen, samen met de ChristenUnie, de coalitie in Langedijk. ChristenUnie levert geen wethouder, maar heeft afgesproken dat Reijven ook namens deze partij zal spreken. Langedijk, Jongenelen en Reijven zijn nieuwe wethouders, Nieuwenhuizen was in het vorige college al wethouder in Langedijk.

Portefeuilleverdeling
Het nieuwe college heeft dinsdag 15 mei de portefeuilleverdeling vastgesteld. Deze is als volgt:

Burgemeester L. (Leontien) Kompier

 • Bestuurlijke organisatie en coördinatie
 • Regionale samenwerking
 • Algemeen bestuur
 • Representatie
 • Democratie en burgerschap
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Drank- en Horecabeleid
 • Integriteitbeleid
 • Klachtenbehandeling en behandeling bezwaar- en beroepschriften
 • Handhaving

Wethouder A.G.W. (Ad) Jongenelen

 • Ruimtelijke ordening/ruimtelijke projecten/Omgevingsvisie
 • Woningbouw en Volkshuisvesting
 • WABO (vergunningverlening en toezicht)
 • Recreatie en Toerisme
 • Langedijk Ontwikkelt met Water (inclusief Oosterdelgebied)
 • Dierenwelzijn
 • Dorpswethouder Sint Pancras en Koedijk

Wethouder J. Nieuwenhuizen

 • Financiën
 • Economische Zaken
 • Grondbeleid/grondexploitaties
 • Ambtelijke fusie
 • Sport
 • Personeel en Organisatie
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Communicatie
 • LH
 • Project Vroonermeer Noord
 • Dorpswethouder Oudkarspel

Wethouder N. (Nils) Langedijk

 • Onderwijs (inhoudelijk)
 • Openbare ruimte (w.o. groen, reiniging, onderhoud wegen en riolering, begraafplaatsen, waterbeheer en nutsvoorzieningen)
 • Duurzaamheid
 • Verkeer en Vervoer
 • Kunst, Cultuur(historie) en Musea
 • Inwonersparticipatie
 • Subsidiebeleid
 • Dorpswethouder Noord- en Zuid-Scharwoude

Wethouder M.L. (Marcel) Reijven

 • Werk en Inkomen
 • Jeugd(zorg) en Jongeren
 • Zorg/WMO
 • Schuldhulpverlening
 • Integratie/Minderhedenbeleid
 • Bibliotheekwerk
 • Ouderen
 • Vrijwilligersbeleid
 • Dorpswethouder Broek op Langedijk

Loco-burgemeesters
1e J. Nieuwenhuizen
2e A.G.W. Jongenelen
3e M.L. Reijven
4e N. Langedijk

Onderlinge vervanging leden college:
Wethouders Nieuwenhuizen en Reijven treden op als elkaars vervanger.
Wethouders Jongenelen en Langedijk treden op als eikaars vervanger.