LANGEDIJK - Op donderdag 26 april hebben Dorpsbelang Langedijk, VVD, Hart voor Langedijk/D66, ChristenUnie en PvdA de besprekingen voor een nieuwe coalitie bezegeld met een concept bestuursakkoord.

Dit akkoord, met de titel “De vaart in Langedijk!”, beschrijft op hoofdlijnen de opgaven waaraan de nieuwe coalitie wil werken en is voor het nieuwe college het handvat voor het collegeprogramma. Het concept bestuursakkoord wordt de komende dagen getoetst. Het bestuursakkoord wordt op 7 mei gepresenteerd. Hiernaast willen de vijf partijen met de voltallige gemeenteraad in de tweede helft van dit jaar een strategische raadsagenda ontwikkelen, met onderwerpen die beschrijven wat voor gemeente we op termijn willen zijn.

Het bestuursakkoord beschrijft de zeven belangrijkste uitdagingen: onderwerpen die veel inspanning van de politiek vragen, maar ook doorwerken in de dienstverlening naar de inwoners. Zo wordt de ambtelijke samenwerking met Heerhugowaard belicht en de verdere ontwikkeling van de sociale wetgeving. Op het gebied van ruimtelijke ordening zijn de invoering van de nieuwe Omgevingswet en de uitvoering van ‘Langedijk ontwikkelt met water’ belangrijk. De komende jaren staat deze coalitie voor een solide financieel beleid, en wil men stappen zetten waar het de duurzaamheid betreft. Centraal staat de communicatie met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Door participatie en communicatie willen we draagvlak creëren, zonder het gesprek aan te gaan kun je nog zo veel willen, maar bereik je weinig.

Gelijktijdig met het bestuursakkoord doen de vijf partijen een voordracht voor nieuwe wethouders, namelijk Ad Jongenelen, tot voor kort raadslid in Heerhugowaard, maar ook voormalig inwoner van Zuid-Scharwoude, Jasper Nieuwenhuizen uit Sint Pancras, Nils Langedijk uit Broek op Langedijk en Marcel Reijven uit Oudkarspel. Het is de bedoeling dat deze nieuwe wethouders in de raadsvergadering van 8 mei worden gekozen en geïnstalleerd.

Wij zijn de heer ter Heegde dankbaar voor zijn begeleiding in het (in)formatieproces.