HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - Het convenant 'Veilige School' is verouderd en daarom is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst geschreven. Op donderdag 30 september ondertekenen alle voorgezet onderwijsinstellingen in Langedijk en Heerhugowaard, de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard, de politie en stichting HALT deze overeenkomst.

Veiligheid op school
In de overeenkomst is afgesproken dat er gezamenlijk wordt gewerkt aan veiligheid op school. Twee keer per jaar gaan de partijen met elkaar in gesprek over de thema’s die spelen, zoals drugs, vuurwerk/wapenbezit, pesten en online veiligheid. Daarin staan drie vragen centraal:
- Hoe kun je op een eenduidige manier te werk gaan voor veiligheid op school?
- Hoe ga je in op thema’s die spelen op school?
- Hoe kun je voorlichting inzetten om incidenten te voorkomen, in plaats van achteraf in te moeten grijpen?

Preventie en signalering
Stichting HALT kwam tot voor kort vooral in beeld als de rechter een alternatieve straf had opgelegd. In Langedijk gaf HALT al voorlichting, of was er een spreekuur op scholen. Voortaan gebeurt dit in beide gemeenten in het voortgezet onderwijs. Naast een preventieve werking heeft dit ook als doel om een beeld te krijgen van wat er leeft bij jongeren. De politie is op verzoek van scholen incidenteel aanwezig bij kluisjescontroles. Daarnaast zorgt de betere structurele samenwerking ervoor dat de politie signalen meeneemt en inbrengt wanneer dit nodig is.

Inleveractie messen en nepwapens
In de week van maandag 11 tot en met vrijdag 17 oktober kunnen inwoners van Langedijk en Heerhugowaard anoniem en zonder risico op een boete hun wapens inleveren. De landelijke campagne ‘Drop je knife en doe wat met je life’ is vooral gericht op jongeren die een mes of nepwapen hebben, maar is ook gericht op de omgeving van deze jongeren.

De belangrijkste boodschap aan deze groep is dat je niet kunt overzien wat de gevolgen zijn. De gevolgen voor een slachtoffer, maar ook de gevolgen voor diegene die het wapen gebruikt. De messen en (nep)wapens kunnen worden ingeleverd in De Binding in Langedijk en het politiebureau van Heerhugowaard.