LANGEDIJK/HEERHUGOWAARD - Voor de toekomstige gemeente Dijk en Waard hebben de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard in november een visie Werklocaties vastgesteld. Voor een gezonde, robuuste en duurzame economische ontwikkeling moet de nieuwe gemeente kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen.


De komende jaren krijgt het bedrijfsleven te maken met grote sociaal-economische trends. Zoals duurzaamheid en de energietransitie, de omschakeling naar circulaire economie, druk vanuit woningbehoefte, groei van bestaande en nieuwe bedrijven, automatiseringen en robotisering en natuurlijk de coronacrisis. De werklocaties waar bedrijven gevestigd zijn moeten toekomstbestendig zijn en op veel van deze trends in kunnen spelen.

Toetsingskader en transparantie
Het adviesbureau Stec heeft in opdracht van de gemeenten alle werklocaties geanalyseerd op onder andere werkgelegenheid, marktwaarde, innovatiekracht en duurzaamheid. De nieuwe visie biedt een afwegingskader voor nieuwe initiatieven en het geeft inzicht in perspectief als handvat voor initiatiefnemers. In de visie zijn ook kansen en beperkingen vastgelegd rondom functiemenging, transformatie en herstructurering op de verschillende werklocaties. Met de zorg geuit dat de juiste bedrijven op de juist plek blijven of terecht komen. En gaat het in op het onderscheidend vermogen tussen bedrijventerreinen zoals Breekland en De Vaandel. De visie bevat een generieke uitvoeringsagenda en een uitvoeringsagenda per werklocatie.

Samen aan de slag
De visie geeft richting aan de werklocaties: waar staan de Dijk en Waardse werklocaties in 2030? En hoe wordt deze visie de komende tien jaar gerealiseerd? In de visie en uitvoeringsagenda worden drie hoofditems benoemd: intensievere samenwerking, investeren in aantrekkelijke, duurzame en bereikbare werklocaties en mengen en verkleuren op de juiste plekken.

De visie is opgesteld in overleg met ondernemers en heeft een uitvoeringsagenda tot 2030. Er staat veel te doen voor de werklocaties. Samen met het bedrijfsleven gaan de gemeenten aan de slag. Dit traject is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.