ZUID-SCHARWOUDE - Gemeente Langedijk vraagt aan organisaties om samen met de gemeente het lokaal sportakkoord te ondertekenen. Dat gebeurt op maandag 30 maart om 19.30 uur in Het Huis van de Gemeente (De Binding) aan Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude.

In januari heeft gemeente Langedijk samen met verschillende (sport)verenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en inwoners nagedacht over de inhoud van het lokaal akkoord. Nu vraagt de gemeente aan organisaties om samen met de gemeente de volgende stap te zetten door het ondertekenen ervan.

Krachten, kennis en ervaringen bundelen
Met het lokaal sportakkoord wil de gemeente de krachten, kennis en ervaringen bundelen om sport en bewegen nog beter te faciliteren voor de inwoners van gemeente Langedijk. Door het ondertekenen ervan spreken de deelnemende organisaties de intentie uit om zich de komende periode (2020-2021) in te spannen, ieder voor zich en gezamenlijk. Dit om de inwoners van gemeente Langedijk fit, vitaal en gezond te houden. Doel is dat ondertekenaars van het lokaal sportakkoord de speerpunten die in januari zijn vastgesteld verder uitwerken in werkgroepen. Deelnemen aan een werkgroep is overigens niet noodzakelijk: ondertekenaars kunnen er ook voor kiezen om niet bij een werkgroep aan te sluiten.

Aanmelden

Gemeente Langedijk verzond aan (sport)verenigingen en zorg- en welzijnsinstellingen uitnodigingen voor de bijeenkomst op 30 maart. Organisaties die geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zich tot 23 maart aanmelden via de aanmeldlink in het nieuwsbericht over dit onderwerp op www.gemeentelangedijk.nl. Overigens zijn ook organisaties die het lokaal sportakkoord niet willen ondertekenen van harte welkom om deze avond bij te wonen.