HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - Actuele data van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard, en straks ook gemeente Dijk en Waard, zijn nu voor inwoners en ondernemers eenvoudig te zien via het online dashboard langedijkenheerhugowaard.incijfers.nl. Met het beschikbaar stellen van deze informatie gaat een wens van de gemeenteraad van Heerhugowaard in vervulling. Langedijk bood deze online voorziening al langer voor haar inwoners.

Of het nu gaat om de samenstelling van de Langedijker bevolking per leeftijdsklasse, het aantal geboortes per wijk in Heerhugowaard, het aantal misdrijven dat per maand gepleegd wordt per kern, het aantal geregistreerde elektrische voertuigen of het aantal Buitenschoolse Opvang-kindplaatsen per gemeente, het is allemaal op het dashboard te vinden. De site biedt cijfers op het gebied van onder meer wonen, economie, zorg en gezondheid, financiën, duurzaamheid en ook corona. Met de cijfers van de toekomstige gemeente loopt het dashboard vooruit op de komst van Dijk en Waard op 1 januari 2022, de cijfers dragen onder meer bij aan de voorbereiding naar de nieuwe gemeente toe.

Het is in het dashboard ook mogelijk om de gegevens op buurtniveau voor de 22 wijken en 46 buurten van de nieuwe gemeente Dijk en Waard te bekijken. De bezoeker ziet in één oogopslag de samenvatting van de kerncijfers per wijk/buurt wat betreft bevolking, wonen, openbare orde en veiligheid, primair en voortgezet onderwijs, werk en inkomen, economie en duurzaamheid. De cijfers op het dashboard zijn afkomstig van uiteenlopende dataleveranciers, Met regelmaat worden de cijfers geactualiseerd. Het dashboard is ook te bereiken via links op www.gemeentelangedijk.nl en www.heerhugowaard.nl.