HEERHUGOWAARD - De gemeenteraad van Heerhugowaard is op 23 januari akkoord gegaan met een onderzoek 'naar de uitgangssituatie, de gewenste vorm en de incidentele financiële gevolgen van een ambtelijke fusie-organisatie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk'.

De uitkomsten van dat onderzoek moeten in juni klaar zijn. Op basis daarvan nemen beide gemeenteraden een definitief besluit over de ambtelijke fusie er ook echt gaat komen. In december vorig jaar heeft de gemeenteraad van Langedijk ingestemd met het onderzoek naar een ambtelijke fusie.
Als de fusie doorgaat ontstaat een ambtelijke organisatie die gaat werken voor 84 duizend inwoners. Ter vergelijking: Alkmaar heeft 108 duizend inwoners, de BUCH-gemeenten (een ambtelijke fusie van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) werken voor 102 duizend inwoners.

De publieksbalies voor de inwoners van Langedijk verhuizen allemaal naar De Binding. Voor de inwoners van Heerhugowaard verandert er ook niets.

Een ambtelijke fusie kan effectief zijn, zeker als de respectievelijke colleges en gemeenteraden bereid zijn op onderdelen gezamenlijk op te trekken, uitgangspunten te hanteren en processen af te stemmen. Het nu voorgestelde onderzoek moet hiervoor handreikingen geven.
De ambtelijke organisaties van Heerhugowaard en Langedijk werken al intensief met elkaar samen. In de afgelopen jaren is op diverse terreinen een samenwerking met de gemeente Langedijk gegroeid, zoals ICT, personeelsadministratie en de voorbereiding van de Omgevingswet. Ook in het Sociaal Domein en handhaving (BOA's) wordt al samengewerkt. En bij het stadsbedrijf is al jaren sprake van een uitwisseling van personeel en materieel voor het onderhoud van de openbare ruimte en afvalinzameling.