LANGEDIJK - Steeds meer mensen recreëren op de wateren van Langedijk. De laatste jaren neemt het aantal klachten over het gedrag van waterrecreanten en gevaarlijke situaties op het water toe. Om varen voor mens, dier en natuur plezierig te houden, start gemeente Langedijk met een pilot bootregistratie. Aanvragen voor bootregistratie kunnen vanaf 2 augustus 2021 ingediend worden.

Een zichtbaar registratienummer kan positief gedrag op het water stimuleren. Het registratienummer helpt bij het achterhalen van de eigenaar van het vaartuig. Hierdoor kan het gesprek aangegaan worden met overtreders en bij het op heterdaad constateren van een overtreding kan vaker gehandhaafd worden. De bootregistratie geeft ook informatie over het aantal boten in de gemeente, de kenmerken daarvan en de wijze van stalling. Dit geeft ons aanvullende informatie om in de toekomst nog plezieriger en veiliger gebruik van het water mogelijk te maken voor iedereen. De bootregistratie is in eerste instantie een pilot en loopt tot 31 december 2022. Na deze periode wordt geëvalueerd en indien succesvol wordt bootregistratie permanent ingevoerd.

Wethouder Ad Jongenelen: "Veiligheid op het water is in het belang van iedereen in Langedijk die op en rond het water wil recreëren. De bootregistratie is een pilot, niet om met het vingertje te wijzen naar degene die overlast geeft, maar juist om te kunnen signaleren waar overlast is. We kunnen dan zien van wie de boot is en naar aanleiding daarvan het gesprek aangaan. Met een goed gesprek valt veel op te lossen. We treden op tegen overlast, zacht waar het kan, hard waar het moet."

Voor wie
Pleziervaartuigen die varen in openbare wateren gelegen binnen het Rijk der Duizend Eilanden dienen te beschikken over een gratis sticker met een uniek registratienummer. Het landschapreservaat Oosterdel valt hier niet onder, het gaat om het woongebied: de eilanden en de Noorderplas. Vaartuigen met een landelijke registratie (Y-nummer) zijn uitgesloten. Ook niet-gemotoriseerde vaartuigen, elektrisch aangedreven vaartuigen en vaartuigen geregistreerd bij Federatie Varend Erfgoed Nederland zijn uitgesloten van de registratieplicht.

Boot registreren
Registratie is gratis en kan vanaf 2 augustus gedaan worden via het registratieformulier op www.gemeentelangedijk.nl/varen. Na registratie wordt de bootsticker met uniek registratienummer verstuurd. De aanvrager ontvangt voor beide zijden van de boot een sticker.

Overige maatregelen
Door varen tussen zonsondergang en zonsopgang te verbieden wordt (geluids)overlast tijdens de nachtelijke uren voorkomen. Met bebording worden recreanten beter op de hoogte gebracht van de vaarregels. Daarnaast wordt met boa's, politie en jeugd- en jongerenwerk ingezet op slimmere handhaving.

Meer informatie over de vaarregels en de pilot bootregistratie staat op www.gemeentelangedijk.nl/varen.